Tiếng Việt  |  English

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung 2016 của Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN


HT. Thích Không Tánh (thứ 2 từ phải sang)

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TỔNG ỦY VIÊN TỪ THIỆN XÃ HỘI

***

PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG NĂM 2016

Kính gửi: Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng,

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Viên Dung, Thượng tọa Thích Viên Thông, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức nhiều đợt đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung được thành tựu tốt đẹp. 

TỔNG KẾT CỨU TRỢ LŨ LỤT NĂM 2016

CỨU TRỢ LŨ LỤT ĐỢT 1(đã phúc trình)

* 01/11/2016                  Hà Tĩnh               885 phần

* 02/11/2016                  Quảng Bình        840 pnần

* 03/11/2016                  Quảng Trị           530 phần

* 05/11/2016                  Thừa Thiên Huế 550 phần

* Phát sinh                                                 209 phần

TỔNG CỘNG ĐỢT I : 3.014 phần x 300.000 đồng/1 phần

= 904.200.000 đồng (chín trăm lẻ bốn triệu hai trăm ngàn đồng)

CỨU TRỢ LŨ LỤT ĐỢT 2:

* 21/11/2016                  Phú Yên :

          – An Ninh Tây     200 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – An Thạch          200 phấn x 200.000 đồng/1 phần

Tổng cộng : 80.000.000 đồng

* 06/12/2016                  Hà Tĩnh :

          – Lộc Yên             310 phần x 250.000 đống/1 phần

          – Kỳ Anh              170 phần x 200.000 đống/1 phần

                                      Tổng cộng ; 11.500.000 đồng

* 07/12/2016                  Quảng Trị :

          – Cam Hiếu          110 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Đăkrông            300 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 82.000.000 đồng

* 09/12/2016                  Quảng Nam :

          – Núi Thành         265 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Thăng Bình       265 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng ; 106.000.000 đồng

* 10/12/2016                  Thừa Thiên Huế :

          – Hương Thuỷ      160 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – A Lưới               520 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 136.000.000 đồng

* 15-16/12/2016             Bình Định :

          – Nhơn Lý            315 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Phù Mỹ             311 phần x 200.000 đống/1 phần

                                      Tổng cộng : 125.200.000 đồng

* 17/12/2016                  Quảng Ngãi :

          – Nghiã Hành        (Chùa Quang Phước)

                                      525 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 105.000.000 đồng

* 19/12/2016                  Bình Định Lần 2 :

          – Nhơn Thành      320 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Nhơn Phúc        315 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Mỹ Thành          330 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Mỹ Thọ              320 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 257.000.000 đồng

* 21/12/2016                  Quảng Ngãi Lần 2 :

          – Xã Sơn Thành    2 thùng bánh kẹo +

                                      70 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 14.000.000 đồng

* 21/12/2016                  Quảng Nam Lần 2 :

          – Thăng Bình      100 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Đại Lộc             380 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 96.000.000 đồng

* Tổng chi phí vận chuyển hàng hóa, ăn uống, ngủ nghỉ cho đoàn trong đợt 2 là 35.000.000 đồng

TỔNG CỘNG ĐỢT 2 = 1.147.700.000 đồng

(một tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)

CỨU TRỢ LŨ LỤT ĐỢT 3 :

* 29/12/2016                  Bình Định :

          – Phù Cát             204 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Tuy Phước        256 phần x 200.000 đồng/1 phần

          – Phước Thuận    260 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 147.000.000 đồng

* 30/12/2016                  Phú Yên

          – Tuy An              320 phần x 200.000 đồng/1 phần

                                      Tổng cộng : 64.000.000 đồng

* Tổng chi phí vận chuyển hàng hóa, ăn uống, ngủ nghỉ cho đoàn trong đợt 2 là 8.000.000 đồng

TỔNG CỘNG ĐỢT 3 = 218.000.000 đồng

(hai trăm mười tám triệu đồng)

TỔNG CỘNG TÀI KHOẢN CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG NĂM 2016 (3 ĐỢT) LÀ 2.259.900.000 ĐỒNG

(hai tỷ hai trăm năm mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng)

Hôm nay, Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội chúng con xin kính phúc trình lên Hòa thượng Viện trưởng cùng chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn GHPGVNTN trong và ngoài nước, cũng như tất cả quý ân nhân Phật tử để kính thẩm tường. 

Nguyện cầu chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, cùng quý ân nhân Phật tử được nhiều phước lạc, vạn sự như ý. 

Chùa Giác hoa, ngày 15 tháng 01 năm 2017

Nay kính

TUV.Từ Thiện Xã Hội TĐ.GHPGVNTN

Đã ký

Tỳ kheo Thích Không Tánh

Xem bản chính:

Phuc-trinh-1 Phuc-trinh-2

phuc-trinh-3 phuc-trinh-4

Các tin khác

Cáo Phó Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

CÁO PHÓ - Ủy Viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN - Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên - Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN NIỆM Sau một thời gian lâm trọng bệnh, Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 19h30, ngày 21 tháng 08 năm Mậu Tuất (30/9/2018), tại Chùa Bảo Quang, số 6 kiệt 108 đường Lê Ngô Cát, Phường Thủy Xuân, Tp.Huế.

Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Để Cứu Mạng Tù Nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Sự việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt nhốt tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đến nay đã vượt quá giới hạn của sự thượng tôn pháp luật. Hôm nay đã đến ngày thứ 30 anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực - người con yêu nước quả cảm lên tiếng bảo vệ lẽ phải - công lý - nhân quyền cho hơn 90 triệu con dân Việt Nam đang từng ngày chịu những cực hình vượt quá mọi giới hạn cho phép của lòng nhân đạo.

Thông Bạch Đại Lễ Vu Lan 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước, Kính thưa Liệt quý vị, Mùa Vu Lan năm nay lại về trong hoàn cảnh đất nước, dân tộc phải đối diện với nhiều gian nan, đau khổ mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, nhất là họa mất nước đã gần kề, tái hiện cảnh ngàn năm Bắc thuộc.

Thư Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước. Thưa toàn thể đồng bào Phật tử các giới. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 của Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN, Lễ Đài Chính được tổ chức tại Tổ Đình Quốc Ân, số 143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, đã được hoàn mãn.

Bản Lên Tiếng Cho Thuê Đất 99 Năm Là Mất Nước!

Trung cộng đã và đang thực hiện âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam ta một cách có hệ thống và chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hiện nay quần đảo Hoàng sa và một phần đảo Trường sa của Việt nam bị Trung cộng xâm chiếm, đã biến thành những căn cứ quân sự được trang bị vũ khí tấn công hùng hậu.

Tăng Đoàn Cử Hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2562

Sáng ngày Rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29/5/2018), Tăng Đoàn GHPGVNTN long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2562 tại Tổ Đình Quốc Ân- Huế. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh - Thượng thủ Tăng Đoàn, Hòa Thượng Thích Không Tánh - Phó Viện Trưởng HĐĐH - kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Phật Đản, Hòa Thượng Thích Chí Thắng - Phó Viện Trưởng, Hòa Thượng Thích Chơn Phương - Tổng Ủy Viên Tăng Sự, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm - Tổng Ủy Viên Thanh Niên, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh - Tổng Thư Ký, cùng với sự tham dự của chư Tăng và Phật Tử tại Thừa Thiên Huế, Chư Tăng và Phật Tử hai tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng do Thượng Tọa Thích Từ Giáo và Thượng Tọa Thích Thiện Phúc dẫn đầu cùng về tham dự lễ.

Phái đoàn các Tòa Đại Sứ ĐỨC, PHÁP, Ý, HÀ LAN, ANH và EU đến thăm HĐLTVN

Việt Nam 16-5-2018 – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trong nước cho biết vào lúc 09h sáng ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh , Sài Gòn, phái đoàn các tòa Đại Sứ của Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Anh và EU (Liên Hiệp Âu Châu) đã đến chùa Giác Hoa để thăm Hội Đồng Liên Tôn và tìm hiểu tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

Ban tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 của Tăng Đoàn Quốc Nội

Tham chiếu Biên Bản tinh thần phiên họp tổ chức Phật Đản PL: 2562, lúc 14h00 ngày 25 tháng 3 năm Mậu Tuất (10/5/2018), tại Tổ đình Quốc Ân, gồm toàn Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế và các vị Trú trì các Tổ đình, Tự viện và đại diện Phật tử đạo tràng Thập thiện và Bồ Tát. Ban tổ chức được hình thành như sau:

Tăng Đoàn quốc nội kêu gọi hỗ trợ tịnh tài cúng dường Đại Lễ Phật Đản 2562

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành và Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL 2562, Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức và đồng bào Phật tử các giới về tham dự đại lễ cùng phát tâm ủng hộ tịnh tài, góp phần cúng dường đại lễ Phật Đản được trang nghiệm và thành tựu viên mãn.

Thông Bạch Đại Lễ Phật Đản PL.2562 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Chư Tôn đức, Kính thưa Quý Liệt vị, Ngày trăng tròn, rằm tháng 4 Âm lịch hằng năm, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới hân hoan đón mừng Đại Lễ kỷ niệm Đản sanh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Chính quyền Thành phố Đà nẵng – Quận Sơn trà vận dộng áp lực Chùa An Cư sớm trả mặt bằng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Tỳ kheo Thích Thiện Phúc, trú xứ Chùa An cư, phường An Hải Bắc, Quận Sơn trà, Tp Đà nẵng. Ngày 11- 04 -2018 chính quyến Quận Sơn trà gởi giấy mời đúng 15giờ 30 về tại Nhà làm việc UBND Quận nơi trụ sở làm việc tiếp công dân.

Giới Đàn Phước Thành và Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Giáo Phẩm HĐLV- GHPGVNTN.

Ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tuất (04/4/2018). Tại Chùa Phước Thành đã diễn Giới Đàn Phước Thành, truyền trao Cụ Túc giới, Bồ Tát giới cho giới tử Xuất gia và Tại gia, Thập Thiện giới. và Lễ Tưởng niệm Chư tôn giáo phẩm HĐLV-GHPGVNTN cùng Cố Hòa thượng Tân Viên Tịch Thích Viên Thành.

Thư Phân Ưu của Tăng Đoàn quốc nội

Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Điều Hành và Tăng Ni Phật tử Tăng Đoàn GHPGVNTN thành kính đảnh lễ và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc. Thành kính phân ưu và chia sẻ sự mất mát lớn lao này cùng với Chư tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Ban Tổ Chức, Môn Đồ Pháp Quyến, Thế Quyến.

Chính quyền Thành phố Đà Nẵng sách nhiễu, áp lực đối với chùa An Cư

Vv: Chính quyền Thành phố Đà nẵng tiếp tục sách nhiễu, áp lực gây khó khăn đối với tín đồ Chùa An cư trong dịp đầu năm 2018.

Thư Chúc Xuân Mậu Tuất – 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Năm mới, với trào lưu hòa nhập, phát triển trên toàn thế giới, Tăng Đoàn GHPGVNTN rất mong các bậc nhân sĩ, trí thức, các tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái, cùng toàn dân trong và ngoài nước có nhiều sáng kiến, tích cực hơn nữa trong công cuộc vận động cho nền dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam.

Tăng Đoàn công cử HT. Thích Không Tánh – Phó Viện trưởng kiêm nhiệm Tổng vụ Thanh Niên

Quyết định: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng HĐĐH, kiêm nhiệm điều hành các Phật sự thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, trong thời gian Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, Tổng Ủy Viên Thanh Niên, xin dưỡng bệnh cho đến hết nhiện kỳ.

Thông Bạch Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung

 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT   HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH  Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn  Phật lịch 2561                                        Số: 05/HĐĐH/TB/VT   THÔNG […]

Thông Bạch đại lễ Vu lan 2017

Trước nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, trước tình thế hiểm nguy của đất nước, người Phật tử không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhất là không thể thoả hiệp với bạo quyền nhằm mưu cầu lợi dưỡng để mặc cho dân tộc sống cảnh đọa đày, đất nước bị ngoại xâm lấn chiếm.

Tăng Đoàn GHPGVNTN lên tiếng về tình trạng nguy hiểm của đất nước

Trong 7 tháng đầu năm 2017 này, đồng bào Việt nam chúng ta đã chứng kiến những biểu hiện thoái trào của đất nước trong tiến trình hội nhập toàn cầu khi nhà cầm quyền Hà nội liên tiếp phạm những sai lầm về đối nội và đối ngoại. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và uy tín của đất nước.

Tổng kết Phật sự An Cư Kiết Hạ từ ngày 23-6 đến ngày 2-7-2017

  Kính bạch chư Tôn Đức Gíao phẩm Tăng Ni và quý đồng hương, Phật tử xa gần. Khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự với Đại Giới Đàn Vạn Hạnh và Lễ Tấn phong Giáo Phẩm đã kết thúc viên mãn.   Hơn 200 […]