Tiếng Việt  |  English

Thư HT. Thích Không Tánh gởi Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ


HT. Thích Không Tánh biếu quà nhân mùa Vu lan 2015

Kính gởi: Phái đoàn của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) chúng tôi là một tổ chức Phật giáo được thành lập năm 1964 tại miền Nam Việt Nam. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975, chính quyền do đảng Cộng sản lãnh đạo từ Nam chí Bắc đã ra sức phá hoại và thao túng tất cả các tổ chức Phật giáo khắp nước, để vào năm 1981, họ chỉ đạo thành lập Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và đẩy GHPGVNTN vào tư thế hoạt động ngoài vòng pháp luật và liên tục bị đàn áp.

Từ năm 1975 đến nay cơ cấu tổ chức của GHPGVNTN bị thu hẹp, chỉ còn văn phòng điều hành ở các tỉnh sau đây: Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang. Tính đến năm 2013, khoảng 10% các cơ sở trước năm 1975 của Giáo hội Thống Nhất còn thuộc quyền đảm nhiệm của Giáo hội. Số còn lại 90% đã bị chính quyền giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý.

Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn thuộc GHPGVNTN, liên tục bị áp lực từ giới chức địa phương đòi giải tỏa. Theo tôi, thì nguyên do là để triệt tiêu Giáo hội Thống Nhất và trấn áp phong trào xã hội dân sự nói chung vì chùa Liên Trì là nơi đại diện các tổ chức xã hội dân sự độc lập tập trung họp mặt hằng tháng từ ba năm trở lại đây, và là địa điểm biếu quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ bao năm qua. 

Dưới đây là những khó khăn hiện tại mà Giáo hội phải đối mặt dưới sự trấn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam được tóm tắt một cách ngắn gọn nhất có thể:

-Tăng ni bị chính quyền xâm phạm quyền tự do cư trú và tự do đi lại. Mỗi năm tăng ni có ba tháng hè tu tập tập trung tại các chùa lớn. Tăng ni Phật giáo nào muốn tu tập ở các chùa thuộc GHPGVNTN đều bị gây khó khăn về việc cấp giấy tờ tạm trú và bị đe dọa đến nỗi phải bỏ đi và lựa chọn tu tập trong các chùa của Giáo hội quốc doanh. Tăng ni thuộc các chùa thuộc GHPGVNTN muốn di chuyển từ chùa này sang chùa khác phục vụ cho mục đích tu học đều bị chính quyền hạn chế, thậm chí còn không được xuất cảnh ra nước ngoài tu học. Các tăng ni muốn đăng ký hộ khẩu thường trú tại các chùa thuộc GHPGVNTN đều không được chính quyền cấp phép.

-Ở Việt Nam, các chùa chiền được đăng ký dưới tên Giáo hội quốc doanh mới được cấp phép trùng tu hoặc xây dựng. GHPGVNTN không được phép xây dựng chùa chiền, thậm chí không được sửa chữa. Nếu vẫn bất chấp lệnh cấm mà xây dựng hoặc sữa chữa, chính quyền sẽ cho lực lượng cưỡng chế đến đập phá.

-Mọi tài liệu in ấn, các khóa giảng dạy, các hội trại cho Phật tử, các buổi thuyết giảng Phật pháp của GHPGVNTN đều bị nhà nước cấm chỉ.

-Mọi sinh hoạt tôn giáo bình thường như: lễ lạc, cúng kính… đều phải được phép của chính quyền mới được tổ chức. Và số người tham gia phải có giới hạn.

-Tăng ni và Phật tử thuộc các chùa GHPGVNTN đều thường xuyên bị an ninh mật vụ theo dõi, đe doạ tại chùa và bị ngăn cản không cho tụ tập hội họp để bàn thảo về các công việc quan trọng của Giáo hội. Mọi công việc họp hành đều phải thực hiện qua internet.

-Nhà nước cho đội ngũ an ninh và côn đồ khủng bố, đe dọa các Phật tử thân thiết của chùa thuộc GHPGVNTN để họ xa lánh Giáo hội này và chuyển sang sinh hoạt, đi lễ, cúng dường cho các chùa thuộc giáo hội Nhà nước.

– Các sinh hoạt từ thiện xã hội của Giáo hội đều bị chính quyền sách nhiễu. Các chính quyền địa phương luôn được lệnh cản trở, gây khó khăn cho các chuyến biếu quà từ thiện của Giáo hội. Thậm chí, các phái đoàn từ thiện của Giáo hội Thống nhất đều bị buộc phải phát quà theo danh sách chính quyền địa phương cung cấp chứ không được tiếp cận các cộng đồng thực sự cần giúp đỡ.

Gần đây, chính quyền Việt Nam đưa ra Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo, buộc mọi tổ chức tôn giáo phải khai báo, xin phép về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Đ. 19-20), việc thành lập lẫn hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (Đ. 21-25), việc tổ chức hội nghị, đại hội tôn giáo (Đ. 32), việc mở các lớp bồi dưỡng tôn giáo (Đ. 27). Về nhân sự, nhà cầm quyền phê duyệt trước ứng sinh cơ sở tu hành lẫn trường đào tạo chức sắc (Đ. 24), buộc đăng ký những ai đi tu (Đ. 43), can thiệp vào chương trình huấn luyện họ (Đ. 26), vào việc tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc lãnh đạo (Đ. 34-39).

Rõ ràng, chính quyền cộng sản Việt Nam không có bất cứ thiện chí thay đổi nào trong việc cởi trói cho các tổ chức tôn giáo độc lập. Chúng tôi hy vọng quý vị tiếp tục theo dõi tình hình vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và các diễn tiến trấn áp đối với GHPGVNTN nói riêng.

Kính thư,

Sài Gòn, ngày 27 tháng 8 năm 2015

(đã ấn, ký)

Tỳ kheo Thích Không Tánh

-Trụ trì chùa Liên Trì,

-Phó Viện trưởng Hội đồng Điều hành Tăng đoàn GHPGVNTN,

-Đại diện Khối Phật giáo của Hội đồng Liên tôn Việt Nam.

 

XEM BẢN TIẾNG ANH:

To: U.S. Commission on International Religious Freedom

Our Delegation of Vietnamese United Buddhists is a Buddhist organization established in 1964 in South Vietnam. After the collapse of the Vietnam Republic in 1975, the communist government has strived to impose political control over all Buddhist organizations nationwide, and in 1981, it set up the Delegation of Vietnamese Buddhists, making the Delegation of Vietnamese United Buddhists illegal. The government have continuously been harassing our organization.

Since 1975, the structure of the Delegation of Vietnamese United Buddhists has been forced to scale down, and only executive offices remain in ten localities namely Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Danang, Binh Dinh, Phu Yen, Lam Dong, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau and Tien Giang provinces. By 2013, only 10% of the delegation’s facilities remain under the management of the delegation while the remaining 90% were taken by the government and given to the state-controlled Buddhist delegation.

The Lien Tri Pagoda in Thu Thiem, District 2 in Ho Chi Minh City belongs to the Delegation of Vietnamese United Buddhists. The pagoda leadership has been under great pressure of the local authorities which strive to seize the land on which the pagoda is located. We think the move is aimed at demolishing the Delegation of Vietnamese United Buddhists and suppress unregistered civil society organizations as the pagoda is the place where representatives of these organizations have gathered monthly in the past three years, and it is the location for granting presents for war invalids of the Saigon regime’s army in the past decades.

The Delegation of Vietnamese United Buddhists is facing a number of obstacles created by the Vietnamese communist government:

– The freedom of residence and movement of monks has been restricted or violated

Every year, monks gather three months in the summer in big pagodas. All monks who want to gather in pagodas of Delegation of Vietnamese United Buddhists have met difficulties in obtaining temporary registration, and forced to move to state-controlled pagodas. The movement of monks of the delegation from one pagoda to another has been limited, and some have even been barred from studying abroad. Local authorities have refused to register monks who want to serve in pagodas belonging to the Delegation of Vietnamese United Buddhists.

– Only state-controlled pagodas are given permission for restoration and building of religious facilities while the Delegation of Vietnamese United Buddhists are not allowed to conduct such activities for the pagodas under its management. Local authorities will demolish pagodas of the Delegation of Vietnamese United Buddhists if monks try to restore them or build new facilities.

– State authorities have banned the Delegation of Vietnamese United Buddhists from printing documentation, opening training courses, organizing meetings of followers and delivering Buddhist lectures.

-Local authorities require the Delegation of Vietnamese United Buddhists to ask for permissions for regular activities such as praying and worship, and limit the number of participants.

– Security forces have maintained close surveillance of monks and followers of the delegation, threatened them and barred them from gathering to discuss the delegation’s activities. Monks and followers have been forced to carry out online meetings.

– Local authorities have used security agents and thugs to torture and threaten followers of the Delegation of Vietnamese United Buddhists, forcing them to move to state-controlled facilities.

– Authorities have tried to halt charity activities of the Delegation of Vietnamese United Buddhists, even forcing the delegation to give presents to those approved by the local authorities but not to those who are in need.

Recently, the Vietnamese government has introduced a draft law on beliefs and religions which will force all religious organizations to register for their establishment, merging, separation, and unification (Article 19-20), the setting up of religious training facilities (Article 21-25), the organizing of religious conferences and congresses (Article 32) and opening of religious training courses (Article 27.) The draft law also empowers local authorities to approve personnel affairs of religious facilities and religious training facilities (Article 24), forcing people who want to become religious staff to register (Article 43) and allowing government interference in religious training programs (Article 26) and in the promotion, appointment and transferring of managing religious clerks.

Clearly, the Vietnamese communist government has no desire to loosen its control over independent religious sects. We hope that you will continue to observe violations of religious freedom in Vietnam in general and the harassments against the Delegation of Vietnamese United Buddhists in particular.

Regards,

Thich Khong Tanh

– Chief Monk of Lien Tri Pagoda

– Deputy Head of the the Delegation of Vietnamese United Buddhists’ Management Council

– Representative of Buddhists in the Vietnam Inter-religious Council

Huỳnh Thục Vy dịch sang Anh ngữ

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.