Tiếng Việt  |  English

LỄ ĐẠI TƯỜNG ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG

HT. Thích Huyền Quang


Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống thượng Huyền hạ Quang, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bậc Thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng ni Phật tử, một biểu tượng ngời sáng trong công cuộc vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam đã an tường thị tịch cách đây một năm tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định.

Dù báo thân của Ngài không còn nữa, nhưng đạo hạnh siêu phàm bạc tục của Ngài vẫn trải dài qua năm tháng và trở thành biểu tượng huy hoàng trong dòng lịch sử truyền bá chánh pháp, đặc biệt trước hiện tình đen tối trong cơn Pháp nạn và Quốc nạn ngày nay.

Để tưởng niệm công hạnh sâu dày của bậc xuất trần thượng sỹ, thạc đức cao Tăng, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ long trọng cử hành Lễ Tiểu Tường đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang...Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews