Tiếng Việt  |  English

Tổng Vụ TTXH tri ân công đức và phúc trình cứu trợ bão lụt miền Trung, 2013


GIÁO  HỘI  PHẬT  GIÁO  VIỆT  NAM  THỐNG  NHẤT

VIỆN  HÓA  ĐẠO

TỔNG VỤ  TỪ THIỆN  XÃ HỘI

Vp. Chùa Liên Trì – 153 đường Lương Định Của – Quận 2 – Saigon

—————————————————————

TRI ÂN CÔNG ĐỨC và PHÚC TRÌNH

CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG năm 2013

I. TRI ÂN CÔNG ĐỨC:

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN xin thành kính cảm ơn và Tri Ân công đức tất cả Chư Tôn Đức cùng quí Ân nhân, Phật tủ đã ủng hộ Tịnh tài để cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung đợt 1 như sau:

– Văn phòng II VHĐ ……………………………………211.000.000$

– Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế ……..28.500.000$

– Phật tử Nhật Bích – Hoa Kỳ :……………………………….10.750.000$

– Phật tử Nguyễn Văn Hoàng – Hoa Kỳ :…………………..6.300.000$

– Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Thuận….,…. 10.000.000$

– Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa ………10.000.000$

– Phật tủ Mai Hương ……………………………………………..6.000.000$

Tổng cộng tiền ủng hộ đợt 1:…………………………..282.550.000$

Đã cứu trợ Đợt 1: 220.200.000$ (đã phúc trình 03-11/CTBL/TVT)

Tồn qũy:…..282.550.000$ – 220.200.000$  = …….62.350.000$ (1)

Chư Tôn Đức các Chùa và Ân nhân, Phật tử ủng hộ đơt 2:

– Chùa Pháp Vân ……………………………………………14.143USD

– Chùa Diệu Pháp……………………………………………..3.100USD

– Chùa Điều Ngự ………………………………………….. 18.500USD

– GDPT Chánh Đạo………………………………………….4.970USD

– Chùa Từ Bi ………………………………………  500USD

– Chùa Hương Tích…………………………………1.700USD

– PT.Thien Thanh +Kim Nguyễn +Minh Quang ……..200USD

– PT.Trương Kim Đồng………………………………………..200USD

– PT.Dương Thị Lan…………………………………………..1.000USD

– PT Chùa Như Lai,GDPT Nguyên Thiều và Cô Không Thần…………………………………………..2.130US

– NPD Phổ Minh và PT Lê Đức Hơn – Florida……..1.010USD

– PT Lệ Hoa + Nhật Thái và PT Chùa Diệu Pháp……700USD

– PT Quyên Trần ………………………………………………..100USD

– Hội Từ Tâm ở Sanjose…………………………………….1.255USD

Tổng cộng: $49.508US – đổi ra tiền VN =……….1.039.668.000$ (2)

– Hoà Thượng Thích Nguyên Thảo Tổng Thư Ký GHPGVNTNHN tại Canada gửi về 20.000CAD =………………….  401.660.000(3)

– NPD Huyền Quang + PT Diệu Hiền :……………….4.200.000$

– PT Nguyễn Vũ Dũng (Đức)…………………………….2.500.000$

– PT Khanh (Thụy Sỹ)…………………………………….. 1.000.000$

– PT Lâm Phước Hùng (Olahoma)……………………. .1.000.000$

– PT Chùa Từ Hiếu……………………………   100.000.000$

– PT Bùi Thiên Hương (Vancouver)……………………5.000.000$

– PT Hồ Trọng Lai…………………………………………….2.000.000$

– PT Chùa Liên Trì…………………………………6.500.000$

Tổng cộng:…………………………………………………….122.200.000$ (4)

TỔNG THU CÁC KHOẢN  1+2+3+4 =………….1.625.878.000$

(Một tỷ sáu trăm hai muoi lăm triệu,tám trăm bảy mươi tám  ngàn đồng)

II. PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ ĐỢT 2 :

Tổng Vụ Tù Thiện Xã Hội kính phúc trình tổng quát đã tổ chức cứu trợ nạn nhân bão lụt đợt 2, tại các Tỉnh Miền Trung như sau:

 – Tỉnh Hà Tĩnh :………………………………….143.950.000$

 – Tỉnh Quảng Bình:………………………………152.400.000$

 – Tỉnh Quảng Trị:……………………………… ..159.900.000$

 – Thừa Thiên – Huế:……………………………..189.200.000$

 – Quảng Ngãi :…………………………………   176.400.000$

 – Bình Định :……………………………………..197.200.000$

 – Trại Phong Quy Hòa – Quy Nhơn:………………37.500.000$

 – Cúng dường các Chùa bị ảnh hưởng bão lụt…….23.600.000$

 – Tiền  hợp đồng xe :………………………………19.000.000$

 – Tiền cơm nước, ngủ nghỉ cho phái đoàn Cứu trợ trong 11 ngày đêm là 11.450.000$

Tổng cộng đã chi :……………………………….1.110.600.000$

Hiện tồn quỹ : 1.625.878.000$ – 1.110.600.000$ =   515.278.000$

(Năm trăm mười lăm triệu hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng)

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội chúng con xin Thành kính đảnh lễ kính trình lên Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống để Ngài thẩm tường, cung kính phúc trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Chủ Tịch Văn phòng II VHD cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đều được tri tường.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT

Phật Lịch 2557 Chùa Liên Trì, ngày 9 tháng 12 năm 2013

Kính bái trình

TVT. Tổng Vụ TTXH/VHĐ/GHPGVNTN

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Không Tánh

Dưới đây là văn bản chính đính kèm:

Phuc Trinh Cuu Tro Phuc Trinh Cuu Tro_0002

Các tin khác

Tăng Đoàn GHPGVNTN Biếu Quà Từ Thiện Đợt 4 Tại Tỉnh Quảng Nam Và Quảng Ngãi

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, Phái Đoàn Từ Thiện của Tăng Đoàn GHPGVNTN để biếu quà hỗ trợ bà con tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Phái Đoàn do Hòa Thượng Thích Không Tánh làm trưởng đoàn, và Thượng Toạ Thích Thiện Phúc, Đại Đức Thích Minh Nhiếp, Đại Đức Thích Phước Tịnh, […]

Thông Bạch Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Miền Trung

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Bào Phật Tử Trong và Ngoài Nước. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni. Vừa qua, cơn bão Số 6 và Số 7 đã đổ bộ vào các tỉnh miền trung, gây ra mưa lớn kéo dài, làm cho các tỉnh miền trung Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam bị lũ lụt kéo dài trong nhiều ngày, gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu và vô số tổn thất khác. Và hiện nay cơn bão số 8, cũng như mưa lớn lại tiếp tục, làm cho mực nước ở các sông đang dâng cao.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung 2016 của Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Viên Dung, Thượng tọa Thích Viên Thông, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức nhiều đợt đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung được thành tựu tốt đẹp.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung – Đợt 1

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung đợt 1 thành tựu tốt đẹp.

Phúc trình năm 2015 của Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Khâm thừa Thông Tư số 10/HĐĐH/TT/VT của Hòa Thượng Viện Trưởng về việc Phúc Trình Phật sự năm 2015, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội xin Kính Phúc Trình tổng quát các khoản tịnh tài đã nhận và các khoản đã cứu trợ, ủy lạo, biếu quà cho người nghèo, bệnh nhân ung bướu, bệnh nhân phong, dân oan cùng Quý TPB.VNCH của năm 2015 như sau:

Biên nhận và tri ân công đức của Tổng ủy viên Từ thiện Xã hội

Văn phòng Tổng Uỷ Viên Từ Thiện Xã Hội của Tăng Đoàn GHPGVNTN Quốc nội có nhận được số tịnh tài là: $37,000.00 (Ba mươi bảy ngàn Mỹ Kim) do Thượng Toạ gởi về, qua Buổi Tiệc Chay gây quỹ Từ Thiện tại Quận Cam, Hoa Kỳ để Ban Từ Thiện Xã Hội trong nước thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN thực hiện các việc Cứu Tế, An Sinh Xã Hội như trợ giúp các cháu nhỏ Bệnh Nhi Ung Bướu, người khuyết tật, người già neo đơn nghèo khó, bệnh nhân Phong Cùi, các Anh Em Thương Phế Binh VNCH.….

Phúc trình và Tri ân công đức của Tổng ủy viên Từ thiện xã hội

Tổng ủy viên Từ thiện xã hội chúng tôi xin thành kính cảm ơn và tri ân công đức đến tất cả quý ân nhân và xin kính phúc trình lên Hòa thượng Viện Trưởng cùng chư tôn đức Hội đồng điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quốc nội và Hòa thượng Chủ tịch Tăng đoàn GHPGVNTN Hải ngoại để kính thẩm tường.

HT. Thích Không Tánh thay mặt Ban Từ thiện – Xã hội TĐPGVNTN tri ân công đức

Ban từ thiện xã hội xin thay mặt đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung thành kính cảm ơn và tri niệm ân đức của Hòa thượng cùng quý ân nhân, Phật tử đã có lòng nhân ái nghĩ tưởng đến tình cảnh khốn khó của bà con đồng bào nạn nhân bão lụt mà gởi tịnh tài về ủy lạo cứu trợ.

HT. Thích Không Tánh tán thán Bản Lên Tiếng với 9 điểm của cư sĩ Phật tử hải ngoại

Chúng tôi đồng ý những nhận định chính xác cũng như hoàn toàn ủng hộ 9 điểm trong Bản Lên Tiếng của quý đoàn thể, tổ chức Khuông hội Phật học, quý thiện tri thức, nam nữ cư sĩ Phật tử ở hải ngoại đã đưa ra.

Tổng vụ Từ thiện Xã hội Phúc trình cứu trợ bão lụt miền Trung và tri ân công đức

Tổng vụ Từ thiện Xã hội xin kính phúc trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện để kính thẩm tường và Thành kính Tri Ân Công Đức lên Chư Tôn Hòa Thượng Chùa Điều Ngự, Quý Ban Đại Diện Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận cùng Quý Ân Nhân Phật Tử.