Tiếng Việt  |  English

Tổng vụ Từ thiện Xã hội Phúc trình cứu trợ bão lụt miền Trung và tri ân công đức


HT. Thích Không Tánh cùng phái đoàn cứu trợ miền Trung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

Phật lịch 2557

Số : 03-11/PTCTBL/TVT

PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ BÀO LỤT MIỀN TRUNG

VÀ TRI ÂN CÔNG ĐỨC

Kính gởi : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
Đồng kính gởi : Hòa Thượng Chủ Tịch VP2.VHĐ GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng,
Phụng hành Thông Bạch kêu gọi cứu trợ bão lụt của Viện Hóa Đạo, Văn phòng Tổng vụ Từ thiện Xã hội đã nhận được sự ủng hộ tịnh tài cứu trợ như sau :

– Hòa Thượng Thích Viên Lý và Phật tử chùa Điều Ngự – Hoa Kỳ :

211.000.000$

– Đạo hữu Nguyễn Văn Hoàng – Hoa Kỳ :

6.300.000$

– Phật tử PD. Nhật Bích – Hoa Kỳ :

10.750.000$

– Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế :

28.500.000$

– Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Bình Thuận :

10.000.000$

– Phật tử Mai Hương :

6.000.000$

– Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa :

10.000.000$

Tổng cộng Tịnh tài ủng hộ cứu trợ :

282.550.000$

Để sớm chia sẻ sự khốn khó của bà con đồng bào bão lụt, vào các ngày 29,30 và 31-10-2013, Tổng vụ Từ thiện Xã hội đã cùng với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý (Thủ quỹ Viện Hóa Đạo) và Thượng Tọa Thích Viên Hỷ cùng phối hợp với Quý Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên- Huế và Ban Đại diện tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cùng tổ chức thăm viếng ủy lạo và phát quà cứu trợ đến Quý đồng bào nạn nhân bão lụt như sau :

– Ủy lạo đồng bào Thừa Thiên Huế : 300 phần x 275,000$ =

82.500.000$

– Ủy lạo đồng bào Quảng Nam Đà Nẵng : 400 phần x 300,000$ =

120.000.000$

– Mua bánh kẹo cho các cháu vùng bão lụt :

2.000.000$

– Cho quà phát sinh (người già yếu không có phiếu đến xin cứu trợ) :

10.500.000$

– Chi phí chuyên chở các thứ :

5.200.000$

Tổng cộng đã cứu trợ :

220.200.000$

Tiền quỹ cứu trợ bão lụt hiện còn :282.550.000$ – 220.200.000$ = 62.350.000$

 Tổng vụ Từ thiện Xã hội xin kính phúc trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện để kính thẩm tường và Thành kính Tri Ân Công Đức lên Chư Tôn Hòa Thượng Chùa Điều Ngự, Quý Ban Đại Diện Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận cùng Quý Ân Nhân Phật Tử đã có lòng Hảo tâm ủng hộ Tịnh tài cứu trợ bão lụt.

Chùa Liên Trì ngày 03 tháng 11 năm 2013
Nay Kính Phúc Trình
TVT. Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội/VHĐ

(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Không Tánh

Trong quá trình cứu trợ, phái đoàn bị công an ngăn cản, kiếm chuyện buộc dời địa điểm theo ý đồ của họ, nhưng cuối cùng phái đoàn cũng đã uyển chuyển trao tịnh tài từ thiện đến người dân. Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được.

 Công an ngăn chặn cứu trợ bão lụtCông an bị phái đoàn chất vấn

 

2013-1105b 2013-1105c

Các tin khác

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung 2016 của Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Viên Dung, Thượng tọa Thích Viên Thông, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức nhiều đợt đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung được thành tựu tốt đẹp.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung – Đợt 1

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung đợt 1 thành tựu tốt đẹp.

Phúc trình năm 2015 của Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Khâm thừa Thông Tư số 10/HĐĐH/TT/VT của Hòa Thượng Viện Trưởng về việc Phúc Trình Phật sự năm 2015, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội xin Kính Phúc Trình tổng quát các khoản tịnh tài đã nhận và các khoản đã cứu trợ, ủy lạo, biếu quà cho người nghèo, bệnh nhân ung bướu, bệnh nhân phong, dân oan cùng Quý TPB.VNCH của năm 2015 như sau:

Biên nhận và tri ân công đức của Tổng ủy viên Từ thiện Xã hội

Văn phòng Tổng Uỷ Viên Từ Thiện Xã Hội của Tăng Đoàn GHPGVNTN Quốc nội có nhận được số tịnh tài là: $37,000.00 (Ba mươi bảy ngàn Mỹ Kim) do Thượng Toạ gởi về, qua Buổi Tiệc Chay gây quỹ Từ Thiện tại Quận Cam, Hoa Kỳ để Ban Từ Thiện Xã Hội trong nước thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN thực hiện các việc Cứu Tế, An Sinh Xã Hội như trợ giúp các cháu nhỏ Bệnh Nhi Ung Bướu, người khuyết tật, người già neo đơn nghèo khó, bệnh nhân Phong Cùi, các Anh Em Thương Phế Binh VNCH.….

Phúc trình và Tri ân công đức của Tổng ủy viên Từ thiện xã hội

Tổng ủy viên Từ thiện xã hội chúng tôi xin thành kính cảm ơn và tri ân công đức đến tất cả quý ân nhân và xin kính phúc trình lên Hòa thượng Viện Trưởng cùng chư tôn đức Hội đồng điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quốc nội và Hòa thượng Chủ tịch Tăng đoàn GHPGVNTN Hải ngoại để kính thẩm tường.

HT. Thích Không Tánh thay mặt Ban Từ thiện – Xã hội TĐPGVNTN tri ân công đức

Ban từ thiện xã hội xin thay mặt đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung thành kính cảm ơn và tri niệm ân đức của Hòa thượng cùng quý ân nhân, Phật tử đã có lòng nhân ái nghĩ tưởng đến tình cảnh khốn khó của bà con đồng bào nạn nhân bão lụt mà gởi tịnh tài về ủy lạo cứu trợ.

HT. Thích Không Tánh tán thán Bản Lên Tiếng với 9 điểm của cư sĩ Phật tử hải ngoại

Chúng tôi đồng ý những nhận định chính xác cũng như hoàn toàn ủng hộ 9 điểm trong Bản Lên Tiếng của quý đoàn thể, tổ chức Khuông hội Phật học, quý thiện tri thức, nam nữ cư sĩ Phật tử ở hải ngoại đã đưa ra.

Tổng Vụ TTXH tri ân công đức và phúc trình cứu trợ bão lụt miền Trung, 2013

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN xin thành kính cảm ơn và Tri Ân công đức tất cả Chư Tôn Đức cùng quí Ân nhân, Phật tủ đã ủng hộ Tịnh tài để cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews