Tiếng Việt  |  English

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thúc đẩy yêu sách cải cách luật pháp cho Nhân quyền


Bà Ỷ Lan - Penelope Faulkner

GENEVE, 27.11.2013 (Ủy ban Bảo vệ Làm Người Việt Nam) – Để chuẩn bị cho việc xem xét bản Báo cáo Việt Nam trong cuộc Kiểm điểm Định kỳ phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) vào ngày 28.1.2014 đầu năm tới. Phòng Thông tin UPR đã mời các phái đoàn chính phủ và các tổ chức Phi chính phủ đến tham khảo và góp ý tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế trong khuôn viên Điện Quốc Liên, LHQ ở Genève.

Tại cuộc họp sáng nay 27.11.2013, có 32 phái đoàn chính phủ tham dự nói lên mối quan tâm của thế giới trước tình trạng nhân quyền sa sút tại Việt Nam.

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam là tổ chức Phi chính phủ được mời tham dự cuộc tham khảo này. Bà Ỷ Lan Penelope Faulkner nhân danh Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã phát biểu mối quan ngại cho tình trạng đầy khiếm khuyết của nền pháp lý Việt Nam, những cuộc đàn áp hung tợn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, cưỡng chiếm đất đai nông dân và các vụ án tử hình.

Bà cũng lấy làm tiếc cho sự kiện Việt Nam thất hứa khi không thực hiện những khuyến nghị mà các quốc gia nêu lên và được Việt Nam hứa hẹn qua cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát năm 2009. Trái lại, Việt Nam đã “tăng cường các cuộc đàn áp chính trị, đồng thời thông qua các sắc luật mới nhằm hạn chế tối đa quyền con người”. Bà cho biết Việt Nam đã tung chiến dịch đàn áp tự do ngôn luận với cuộc tống giam 61 nhà bất đồng chính kiến ôn hòa trong năm 2013. Rồi bà kêu gọi kêu gọi các thành viên quốc gia thành viên LHQ nêu lên các sự kiện này cũng như những vi phạm nhân quyền tại cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát tháng giêng đầu năm tới, cũng như đưa ra một số khuyến nghị cụ thể để thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam.

Sau đây là bài phát biểu của bà Ỷ Lan Penelope Faulkner tại LHQ Genève :

THAM LUẬN CHO CUỘC KIỂM ĐIỂM THƯỜNG KỲ PHỔ QUÁT VIỆT NAM LẦN THỨ 2
LHQ Genève ngày 27.11.2013

Tôi xin cám ơn Phòng Thông tin UPR đã mời chúng tôi đến đây góp ý cho cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát của quốc gia Việt Nam sẽ xẩy ra vào ngày 28 tháng giêng năm 2014. Tôi xin biểu tỏ ý kiến của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, là tổ chức đã theo dõi chặt chẽ tiến trình Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát từ cuộc thẩm xét đầu tiên năm 2009, rồi sau đó chúng tôi tiếp tục kiểm tra những lời hứa của Việt Nam so với những chi họ thực hiện.

Sự tham khảo ý kiến các xã hội dân sự và các tổ chức Phi chính phủ là một phần quan yếu của tiến trình Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát.

Nhưng tiếc thay, tại Việt Nam ngày nay không có xã hội dân sự thực sự độc lập, chỉ có những xã hội dân sự trực thuộc chính quyền là được tham khảo để chuẩn bị bản báo cáo.

Tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát lần thứ nhất năm 2009, Việt Nam chấp nhận 93 khuyến nghị và từ khước 45 khuyến nghị của các quốc gia thành viên LHQ. Điều đáng tiếc ở đây là các khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận có tính cách chung chung, còn các khuyến nghị mà Việt Nam từ chối lại mang tính cách đặc thù và cụ thể, nếu được chấp nhận có thể góp phần cải thiện bộ mặt nhân quyền Việt Nam.

Nói chung, chúng tôi thất vọng về sự thực hiện những khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận. Chẳng những nhà cầm quyền gia tăng đàn áp chính trị sau cuộc Kiểm điểm, mà còn thông qua nhiều sắc luật mới để ngày càng hạn chế mọi hành xử nhân quyền qua mọi lĩnh vực.

Chúng tôi xin được tập trung vào 5 lĩnh vực chính yếu rất cần thiết để thăng tiến nhân quyền. Đó là : Pháp quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, cưỡng chiếm đất đai nông dân và án tử hình. Trong bản báo cáo đệ nạp chung với Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi còn nêu bật nhiều vấn nạn quan trọng khác, như điều kiện khắc nghiệt giam giữ tù nhân, không tôn trọng các thủ tục pháp lý, quyền lập hội, quyền phụ nữ, v.v…

1.- Trước hết, là Pháp quyền mà chúng tôi xem như quan trọng nhất. Dù rằng Việt Nam là quốc gia ký kết nhiều công ước quốc tế nhằm thăng tiến nhân quyền, nhưng nền pháp lý quốc gia Việt Nam lại hạn chế quyền hành xử nhân quyền bằng cách xử tội các xử sự của người công dân như là “lợi dụng các tự do dân chủ” nhằm “xâm phạm quyền lợi Nhà nước”. Khái niệm“quyền lợi Nhà nước” thay thế cho mọi quyền cơ bản con người, chẳng tương hợp tí nào với nhân quyền quốc tế cho sự thăng tiến nhân quyền.

Tuần này tại Việt Nam, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua những bổ sung vào bản Hiến pháp mới, mà lần đầu tiên được đưa vào điều luật “lợi dụng” quyền con người. Nếu được thông qua, thì nhân quyền sẽ bị bãi bỏ, mà các quyền này vốn được bảo đảm trong bản Hiến pháp cũ. Đây sẽ là sự tụt hậu về quyền con người tại Việt Nam.

Những điều luật quốc gia khác cần khẩn cấp sửa đổi, như các điều luật về“an ninh quốc gia” trong bộ Luật Hình sự. Các bản án kết tội kê dựa vào những điều luật hết sức mơ hồ này, mà bảy điều đưa tới án tử hình, hoàn toàn trái chống với Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị, bởi vì không phân biệt giữa những hành vi bạo động, như nạn khủng bố, với sự biểu tỏ ôn hòa các ý kiến.

Tại cuộc Kiểm điển Thường kỳ Phổ quát năm 2009, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị của Nhật Bản, Mã Lai, Vương quốc Anh và Úc Đại Lợi, là đưa luật pháp quốc gia phù hợp với luật quốc tế, kể cả bộ Luật Hình sự. Nhưng Việt Nam chẳng thực hiện. Trái lại, Việt Nam gia tăng những cuộc bắt bớ chưa từng thấy chiếu theo điều “an ninh quốc gia” trong bô Luật Hình sự. Hàng chục nhà bất đồng chính kiến, tôn giáo, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đã phải chịu những án tù nặng nề, như trường hợp blogger Điếu Cày, bị án tù 12 năm chiếu điều 88 “tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa” chỉ vì lên tiếng kêu gọi tôn trọng nhân quyền và cải cách dân chủ, hay Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù vì đòi hỏi cải cách dân chủ.

Trong cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát năm 2014, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam phải (a) thiết lập chính xác lịch cải cách bộ Luật Hình sự và bảo đảm mọi sắc luật mới phải phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế để thăng tiến nhân quyền ; (b) bãi bỏ Luật báo chí trong Hiến Pháp, trong bộ Luật Hình sự, cũng như mọi điều luật khác xử tội “lợi dụng” nhân quyền, hay bắt phải phụ thuộc các quyền cơ bản cá nhân vào quyền lợi Nhà nước ; (c) bãi bỏ Pháp lệnh 44 cho phép bắt giam, quản chế, hay đưa vào các trại cải huấn, hoặc bệnh viện tâm thần mà không thông qua tòa án xét xử.

2.- Tự do ngôn luận và tự do báo chí :

Việt Nam đã chấp thuận các khuyến nghị của Ý Đại Lợi, Thụy Điển, Argentine, Úc Đại Lợi, Nam Hàn, Hòa Lan, và Canada bảo đảm quyền tự do ngôn luận và kiện toàn tự do báo chí “theo đúng điều 19” trong Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị. Không những Việt Nam chẳng thi hành lời hứa, mà trái lại còn mở những cuộc đàn áp tự do ngôn luận trực tuyến và ngoài luồng. Riêng trong năm 2013, 61 nhà bất đồng chính kiến ôn hòa bị xử tù hay sắp sửa đưa ra xử. Sự trạng trầm trọng hơn nhiều so với những năm trước cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát lần thứ nhất.

Các bloggers, nhà hoạt động, nhà báo và công dân mạng là đích nhắm của nhà cầm quyền. Họ trở thành nạn nhân của những cuộc hành hung của công an, những sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện, giam tù, bị mất việc, hay đối xử tàn tệ trong tù, hoặc cấm cố trong bệnh viện tâm thần. Năm 2013, Việt Nam thông qua Nghị định 72, không những bó buộc các công ty ngoại quốc phải cung cấp thông tin về khách hàng của họ, mà còn hạn chế nội dung cho phép chuyển tải trên mạng xã hội như Facebook. Không có quyền tự do báo chí tại Việt Nam – tất cả mọi cơ quan truyền thông nằm dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi cất lời kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ thúc đẩy Việt Nam (a) sửa đổi Luật Báo chí, Nghị định 72 về Internet và mọi văn bản xác đáng khác để cho tự do ngôn luận trực tuyến và ngoài luồng dược bảo đảm ; (b) cho phép các báo chí tư nhân ra đời ; (c) thường trực mời các Báo cáo viên LHQ về tự do biểu tỏ ý kiến và ngôn luận cũng như Báo cáo viên LHQ về bảo vệ Nhân quyền đến thăm Việt Nam.

3.- Đệ nhất quan trọng là Tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đặc biệt tại một quốc gia độc đảng như Việt Nam, các cộng đồng tôn giáo trở thành những tiếng nói độc lập duy nhất đại diện cho xã hội dân sự còn tồn tại.

Tại cuộc Kiểm điển Thường kỳ Phổ quát năm 2009, Việt Nam trả lời các khuyến nghị của Ý Đại Lợi và Ba Lan, rằng việc sửa đổi “các điều luật liên quan đến tự do tôn giáo tuân thủ theo điều 18 trong Cộng ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị” hiện đang “tiến hành”. Tuy nhiên văn kiện độc nhất liên quan tôn giáo được thông qua là Nghị định 92/2013 lại cho Nhà nước tăng cường kiểm soát các tôn giáo.

Tại Việt Nam, các tôn giáo là mục tiêu chặt chẽ bị bó buộc thông qua hệ thống đăng ký và kiểm soát. Những tổ chức tôn giáo của Nhà nước được thành lập và mọi sinh hoạt tôn giáo độc lập bị ngăn cấm. Các tổ chức tôn giáo không được nhà nước thừa nhận, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), liên tục bị sách nhiễu, hăm dọa và bắt bớ. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị giam cầm, lưu đày suốt 30 năm qua chỉ vì Ngài thực hành tôn giáo mình. Các tín hữu Công giáo, Thiên chúa giáo người Thượng, các tín hữu Cao Đài, Hòa Hảo cũng bị hành xử như thế.

Chúng tôi yêu cầu các quốc gia thành viên LHQ hãy thúc đẩy Việt Nam (a) sửa đổi Pháp lệnh tôn giáo năm 2004 về tôn giáo và tín ngưỡng để phủ hợp với điều 18 trong Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị ; (b) cho phép GHPGVNTN và các tổ chức tôn giáo khác chưa được thừa nhận được tự do sinh hoạt tôn giáo một cách ôn hòa và độc lập với các tổ chức tôn giáo của Nhà nước, và trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng như tất cả tù nhân bị bắt giam vì thực hiện niềm tin tôn giáo của họ ; (c) chấp nhận khuyến nghị của Ủy ban Bài trừ Kỳ thị Chủng tộc để bãi bỏ cơ chế “hộ khẩu” vốn gây ra sự kỳ thị đối với các dân tộc ít người liên hệ với các tổ chức tôn giáo “không được thừa nhận” trong các lĩnh vực xin việc làm, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và tự do di chuyển.

4.- Cưỡng chiếm đất đai và khiếu kiện của Dân oan

Việc cưỡng chiếm đất đai nông dân để xây cất các dự án của Nhà nước là lý do xâm phạm sự tăng trưởng cho nhân quyền. Những cuộc cưỡng chiếm này vô cùng bạo động, đưa tới nhiều cái chết hay bắt bớ hàng loạt. Dân chúng được quyền khiếu nại nhưng họ không thể thực hiện trước nền pháp lý không độc lập, trước nạn tham quan ô lại của các cấp cán bộ cũng như tệ lạm quyền. Một ví dụ : Tháng 10 vừa qua, cuộc điều tra của Nhà nước về những khiếu kiện của công dân bị chiếm đất vì dự án khu đô thị mới Phước Long tại thành phố Nhatrang, đã xác nhận sự tham nhũng của các viên chức nhà nước tại địa phương. Thế nhưng chẳng có hành động tương xứng nào giải quyết, một cựu viên chức (Nguyễn Mạnh Hà) và đồng nghiệp ông (Trần Anh Hùng) phát lộ kết quả cuộc điều tra của nhà nước. Thay vì phạt tội các viên chức tham nhũng, nhà cầm quyền đã kết án hai người nói trên 6 và 5 năm tù vì đã “tiết lộ bí mật Nhà nước” chiếu theo điều 258 của bộ Luật Hình sự.

Xin các quốc gia thành viên LHQ hãy áp lực Việt Nam (a) thiết lập cơ chế độc lập để xử lý các khiếu kiện trong sự tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế để những kẻ khiếu kiện tránh khỏi mọi sách nhiễu hay truy kích ; (b) sửa đổi nền pháp lý gắn liền với “bí mật quốc gia” để bảo đảm rằng khái niệm này phải được định nghĩa rõ ràng chứ không được sử dụng như lý cớ để đàn áp việc thông tin chính đáng trong các khiếu kiện của công dân.

5.- Điều cuối cùng là án tử hình đang mang lại những hậu quả nghiêm trọng tại một quốc gia mà các lời phê bình, chỉ trích Đảng Cộng sản dẫn tới án tử hình.

Tại cuộc Kiểm điển Thường kỳ Phổ quát năm 2009, Việt Nam đã chấp nhận , nhưng không thi hành, các khuyến nghị của Cộng hòa Liên bang Đức vàVương quốc Na Uy để giảm thiểu các tội đưa tới án tử hình. Việt Nam tiếp tục công bố từ 80 đến 100 án tử hình thường niên. Năm nay, nhà cầm quyền cho phép dùng hóa chất létale nội hóa để thi hành án tử hình thay vì xử bắn. Tháng 8 vừa qua, Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, người đầu tiên thi hành án lệnh bằng tiêm chích chất létale nói trên. Anh ta trải qua hai giờ đồng hồ đau đớn trước khi chết.

Tong cuộc Kiểm điển Thường kỳ Phổ quát năm 2014 sắp tới, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thúc đẩy Việt Nam (a) giảm thiểu các tội đưa tới án tử hình và sửa đổi các điều luật trong bộ Luật Hình sự để bảo đảm rằng chẳng ai bị kết án tử hình vì biểu tỏ ôn hòa các ý kiến trái chống với Đảng Cộng sản ; (b) công bố các thống kê về tội nhân tử hình và các cuộc hành án ; công bố lệnh tạm hoãn án tử hình như bước đầu tiến đến hủy bỏ án tử hình tại Việt Nam.

Theo: www.queme.net

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.