Tiếng Việt  |  English

Video

17-02-2015

Chùa Liên Trì cúng Tất niên – biếu quà cho người nghèo và thương phế binh VNCH

HT.Thích Không Tánh

Loading the player...Video khác