Tiếng Việt  |  English

Video

12-11-2013

Đức đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trả lời RFA về Tâm Thư gởi TT. Obama

HT. Thích Quảng Độ

Loading the player...Video khác