Tiếng Việt  |  English

Video

25-04-2017

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Tưởng NiệmChiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, Đồng Bào Nạn Nhân Chiến Tranh – Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ – TP Westminter – Hoa KỳLoading the player...Video khác

Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews