Tiếng Việt  |  English

Video

20-12-2016

Tăng Đoàn GPGVNTN cứu trợ lũ lụt đợt 2: Bình Định( lần2), tại chùa Thập Tháp

HT.Thích Không Tánh

Loading the player...Video khác