Tiếng Việt  |  English

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến


Hòa Thượng Thích Viên Lý đọc lời cảm tạ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô,

Kính thưa quý vị Đại diện các Tôn giáo, quý vị Dân cử các cấp, quý Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng, quý Cơ quan Truyền thông, quý Nhân sĩ, Cư sĩ, Huynh trưởng và quý Đồng hương Phật tử:

Cố Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH

 – Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 4:30 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, (nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) tại Chùa Diệu Pháp. Thế thọ 76 tuổi, 69 năm xuất gia và 56 Hạ lạp.

Tang lễ của Cố Hòa Thượng đã được Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức trang nghiêm trọng thể từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel; và Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Thay mặt Ban Tổ Chức và Môn đồ Pháp quyến

chúng con/tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam Trên Thế Giới

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Na Uy

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Canada

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Phật Giáo tại Úc Châu

– Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng

– Quý Tu viện, Tự viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường…

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN – Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Như Lai; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành – Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức – Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng – Viện Chủ Chùa Phật Giáo Boston; Hòa Thượng Thích Giác Lượng – Pháp Chủ GHTGKSVNTTG; Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá; Hòa Thượng Thích Viên Thành – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Tịnh Đạo Tràng; Hòa Thượng Thích Tịnh Từ – Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn; Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Đạt – Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm, Stocton; Hòa Thượng Thích Tịnh Đức – Viện Chủ Chùa Đạo Quang, Texas; Hòa Thượng Thích Trí Minh – Cố vấn GHPGVNTN và Phương Trượng các Tự viện tại Na Uy; Hòa Thượng Thích Nguyên Phẩm và Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam; Hòa Thượng Thích Nhật Minh – Viện Chủ Chùa Hương Tích, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Đức Thắng, trú xứ Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp – Sài Gòn Việt Nam; Hòa Thượng Thích Chơn Trí – Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; Hòa Thượng Thích Viên Đạt – Viện Chủ Chùa Giác Nguyên; Hòa Thượng Thích Tâm Vân – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn – Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thiện Tâm – Viện Chủ Tu viện Trúc Lâm và Tu viện Tây Thiên Canada; Hòa Thượng Thích Phước Nhơn – Viện Chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Phổ Minh, Úc Châu; Hòa Thượng Thích Thông Hải – Viện Chủ Thiền Viện Chân Không, Honolulu; Hòa Thượng Thích Huệ Minh – Viện Chủ Chùa Khánh Long; Hòa Thượng Thích Nguyên Tú – Viện Chủ Chùa Đại Giác, Sacramento; Hòa Thượng Thích Viên Hải – Viện Chủ Chùa Phổ Tịnh; Hòa Thượng Thích Như Minh – Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles; Hòa Thượng Thích Minh Dung – Viện Chủ Chùa Quang Thiện, Ontario; Hòa Thượng Thích Thiện Long – Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Thông Đạt  Chủ Tịch UVBC Viện Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose; Hòa Thượng Thích Phước Sung – Viện Chủ Chùa Pháp Hoa, El Monte; Hòa Thượng Thích Tâm Thành – Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Hòa Thượng Thích Giác Pháp – Thành Viên HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTNHN;  Hòa Thượng Thích Pháp Như – Thành Viên HĐGP, Trụ Trì Chùa Văn Thù;; Hòa Thượng Thích Huệ Sơn – Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Santrowie; Thượng toạ Thích Viên Quang viện chủ Chùa Phổ Minh, Arkansas; Thượng Tọa Sakya Minh Quang – Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN – Trụ Trì Tu Viện Thiện Tường, Illinois; Thượng Tọa Thích Nhuận Hải – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Thiền Đường Viên Ngộ, Atlanta; Thượng Tọa Thích Đồng Trí – Viện Chủ Tu viện Viên Chiếu, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Hậu – Viện Chủ Chùa Huyền Giác, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Trụ Trì Chùa Quảng Đức; Thượng Tọa Thích Đồng Tánh và Ban Trị Sự Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Chư Tăng Chùa Long Thành Việt Nam và Santa Ana; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tu Viện Đức Sơn, Riverdale; Thượng Tọa Thích Nhật Tồn – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Khánh An, Sacramento; Thượng Toạ Thích Viên Dung, Viện chủ Chùa Bảo Phước, San Jose; Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Tu Viện Pháp Âm, Atlanta; Thượng Tọa Thích Viên Học, Trụ Trì Hải Triều Âm Tự, Philadelphia; Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, Trụ trì Chùa Từ Lâm, San Jose; Thượng Tọa Thích Minh Hoa – Tổng Vụ Trưởng Kế Hoạch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Tịnh xá Hoa Lâm, Tampa Florida; Thượng Tọa Thích Kiến Đức – Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng toạ Thích Viên Chánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN HN; Thượng Tọa Thích Minh Nguyện – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trú Trì Chùa Phước Sơn, Modesto; Thượng Tọa Thích Minh Thanh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Trụ trì Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Thượng Tọa Thích Viên Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Thượng Tọa Thích Từ Hạnh – Trụ Trì Chùa Khánh Anh, El Monte; Thượng Tọa Thích Viên Toàn – Trụ trì Chùa Giác Viên; Thượng toạ Thích Hằng Trường, Chủ tịch Hội Từ Bi Phụng Sự, Anaheim; Thượng Toạ Thích Phước Toàn, Viện chủ chùa Phước Huệ, Washington; Thượng Tọa Thích Như Từ; Thượng Tọa Thích Đạo Chơn – Tổng Thư Ký Tổng Vụ Thanh Niên, Trụ Trì Quan Âm Ngàn Tượng, Greensboro; Tăng Chúng Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Thượng Tọa Thích Tín Mãn – Trụ trì Chùa Viên Quang, San Diego; Thượng Tọa Thích Thiện Hiền; Thượng Tọa Thích Đạo Nghiệp – Trụ Trì Chùa Viên Thành, Trung Tâm Phật Giáo, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Tâm Bình -Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, Westminster; Thượng Toạ Thích Minh Thanh -Trụ Trì  Chùa Phú Lộc, Louisiana; Sư Minh An – Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tâm Chỉnh – Trụ Trì Chùa Kim Linh, Sacramento; Thượng Tọa Thích Minh Độ và Chư Tăng Ni Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Chư Tăng Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Đại Đức Thích Huệ Lưu, Phó Tổng Thư Ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN & Đại Đức Thích Huệ Tịch – Chùa Bảo Sơn, Murieta; Đại Đức Thích Đạt Tín – University of the West; Chư Tăng Chùa Bát Nhã – Santa Ana; Chư Tăng Pháp Duyên Tịnh Xá; Chư Tăng Chùa Phước Điền, Manchester; Chư Tăng Chùa Việt Nam Washington; Chư Tăng Chùa Hồng Ân, Des Moines;

– Ven. sumanatissa There – Abbott Lankarama Buddhist Temple Lapuete; Ven. Sumitta – Lankarama Buddhist Institute; Ven. Dhammaratana – Lankarama; Ven. Indrathana; Ven. Sumitta; Ven. Rakkitha, Ven. Dhammarathana; Đại Đức Thích Quán Từ và Chư Tăng làng ADiĐà; Đại Đức Thích Đồng Viên; Đại Đức Thích Nhật Thừa; Đại Đức Thích Phước Thọ và Chư Tăng Chùa Hương Tích, Los Angeles, Chư Tăng và Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh – Cố Vấn Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa An Lạc, San Jose; Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ – Viện Chủ Chùa Diệu Quang, Santa Ana, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương – Viện chủ  Chùa Hương Sen và chư Ni, Perris, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu – Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm; Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước – Viện Chủ Chùa Viên Minh, Westminster; Ni Sư Thích Nữ Như Vương – Viện Chủ Chùa Phổ Minh, Sacramento; Ni Sư Thích Nữ Chúc Vân – Trụ Trì Chùa Giác Tâm; Ni Sư Thích Nữ Như Như – Quan Âm Tịnh Thất; Ni Sư Thích Nữ Trí Thiện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Chơn – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Hạnh – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Chùa Linh Thứu, Idaho; Ni Sư Thích Nữ Nguyên Hương – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang – Trụ Trì chùa Quan Âm, Redland,  Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN,  Ni Sư Thích Nữ Đồng Ngân – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì chùa Hồng Ân, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Đồng Phúc – Trụ Trì Chùa Quan Âm, Atlanta, Ni Sư Thích Nữ Diệu Như – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni Sư Thích Nữ Như Quang, Ni Sư Thích Nữ Trung Trí – Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh GHPGVNTN/HN; Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Ni sư Thích Nữ Tịnh Hảo – Trụ Trì Chùa Hương Lâm, Texas; Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Ni Sư Thích Nữ Chơn Giác – Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, Trụ Trì Niệm Phật Đường Phổ Độ; Trú Xứ Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta; Ni Sư Thích Nữ Chơn Mẫn – Tổng Thủ Quỹ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chùa Phật Ân, Garden Grove, Sư Cô Thích Nữ Minh Duyên – Trụ Trì Chùa Đại Bi Quan Âm và Ni chúng, San Bernadino, Sư Cô Thích Nữ Phước Nhẫn – Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ – Trụ Trì chùa Liên Hương, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu – Chùa Quang Minh, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Minh Điền – Chùa Đại Bi Tâm, Atlanta, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trú Xứ Chùa Hương Tích; Ni sư Thích nữ Minh Từ, Trụ trì Chùa Hương Tích; Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hải, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hiếu – Phó Thư Ký Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Như – Trưởng Ban Thông Tin Tổng Vụ Ni Bộ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Lâm, Sư Cô Thích Nữ Trung Thiện; Sư Cô Thích Nữ Hương Tích; Chư Ni Quan Âm Tịnh Thất; Chư Ni Thiền Viện Chân Giác; Chư Ni Tổ Đình Giác Lý; Chư Ni Chùa Linh Sơn, Nha Trang Việt Nam; Chư Ni Tịnh Thất Phổ Quang; Chư Ni Chùa Xá Lợi; và nhiều Tôn đức Tăng Ni mà chúng con không kịp ghi Đạo hiệu. Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, Ông Bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, Tổng Lục Sự Quận Cam Hiếu Nguyễn, Cô Christy Linh Le, Phụ Tá Dân Biểu Lou Corea, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Phụ Tá Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Cư Sĩ Chơn Diệu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hộ Pháp, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Htr Nguyên Tịnh, Trần Tư Tín, Htr Tuệ Linh, Htr Nguyên Cần, Thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát; Htr Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng  Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ; Htr Lê Quang Dật, Htr Nguyễn Quốc Hưng và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Hoa Kỳ; Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại; Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN Hải Ngoại; Gen. Nguyễn Duy Hin, Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chịnh Trị Việt Nam, Gia đình Cố Đại Tá Lê Khắc Lý; Gia đình cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên – Mai Tuyết An, Dr. Hai Van Ha (Pre. SEA-DC), Dr. William Bouaroy, Dr. Charlie Chang (Laos),  Sam Meas (Cambodia), Mr. Muhammad Chowdhury (Bangladesh), Cựu Dân Biểu – Nhà báo Vi Anh, Tiến sĩ Minh Nguyên,Nữ Tài Tử Kiều Chinh, Gs Trần Đức Thanh Phong, Gs Nguyễn Văn Khuê, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Lan, Gs Lê Văn Ba, Nghệ sĩ Nam Lộc, Nhạc Sĩ Võ Tá Hân, Nghệ Sĩ Ngọc Huyền, Ca Sĩ Quang Lê, Ca Sĩ Minh Tuyết, Tom BonPkouski; Ban Nhạc Hạ Trắng;

– Tuần báo Saigon Times, Radio Bolsa, Nhật báo Người Việt, Nhật báo Viễn Đông, Nhật báo Việt Báo, Việt Tide; Đài IBC TV, VStar TV, các Cơ quan Truyền thông… Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Trung tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức; GĐPT Huyền Quang; Lan Hương Nguyễn; Hội Từ Bi Phụng Sự, Đoàn Cựu Huynh Trưởng – San Jose;  Phái đoàn Phật tử Chùa Như Lai, Colardo; Phái đoàn Phật tử Hiền Như Tịnh Thất; Phái đoàn Phật tử Tu Viện Trúc Lâm, Canada; Phái đoàn Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo; Phái đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Pháp Vân; Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Điều Ngự, Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Chùa Diệu Pháp; Phái đoàn Phật Tử Chùa Xá Lợi; Phái đoàn Phật tử Chùa Phật Giáo, Boston; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Washington; Phái đoàn Phật tử Chùa Việt Nam, Los Angeles; Phái đoàn Phật tử Chùa Hồng Ân, Desmoines; Phái đoàn Phật tử Chùa Phước Điền, Manchester; Phái đoàn Phật tử Chùa Bát Nhã, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Ân; Phái đoàn Phật tử Chùa Pháp Vân; Phái đoàn Phật tử Chùa Quang Thiện; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Sơn, Murrieta; Phái đoàn Phật tử Chùa Viên Quang, San Diego; Phái đoàn Phật tử Chùa Bảo Phước, San Jose; Phái đoàn Phật Tử, Chùa Viên Thành, Trung tâm Phật Giáo, Garden Grove; Phái đoàn Phật tử Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Phổ Đà, Santa Ana; Phái đoàn Phật tử Chùa Từ Lâm, San Jose; Phái đoàn Phật Tử Chùa Quốc Ân, Omaha Nebraska; Phái đoàn Phật tử Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; GĐPT Chánh Đạo, GĐPT Điều Ngự… Các Đạo Tràng, các Ban Hộ Niệm, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự, Chùa Diệu Pháp, Chùa Pháp Vân; Các Tiểu Ban: Nghi Lễ, Cung Nghinh, Hương Đăng, Cắm Hoa, Thiết Trí, Thư Ký, Thủ Quỹ, Tài Chánh, Xướng Ngôn, Tiếp Tân, Tiếp Lễ, Thị Giả, Xe Hoa, Truyền Thông, Phim Ảnh, Kỹ Thuât, Âm Thanh, Ánh Sáng, Trai Soạn, Hành Đường, Vận Chuyển, Cư Trú, Y Tế, Trật Tự, Vệ Sinh, Kỷ Yếu Tang Lễ – Đạo Tràng Chùa Diệu Pháp và Đạo Tràng Chùa Điều Ngự;

– Quý đồng hương, quý đạo hữu khắp nơi trong nước và nước ngoài; Nhà Quàn Trung Hoa Tang Nghi Quán; Nhà Quàn Rose Hill; Nhà Quàn Peek Family.

Trong thời gian tổ chức Lễ Tang, quý vị đã quang lâm chứng minh, trợ tiến, cầu nguyện, đặt vòng hoa, câu liễng, tịnh tài, kính viếng, hành lễ, phúng điếu và thọ tang hoặc gởi email, thư fax, vòng hoa phân ưu cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến; đồng thời  hết lòng hỗ trợ Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến hoàn thành Phật sự tổ chức Tang lễ của Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành trang nghiêm, viên mãn.

Chúng con/chúng tôi xin hồi hướng công đức của Quý Ngài cùng Quý Liệt Vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Kính chúc quý Ngài, quý liệt vị thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm, đạo nghiệp viên thành.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Liệt Quý Vị,

Trong quá trình tổ chức Lễ Tang, Ban Tổ Chức cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Cúi mong chư liệt vị hoan hỷ niệm tình lượng thứ.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 

 

Các tin khác

Thông Bạch Vu Lan PL. 2565 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Cư sĩ, Huynh trưởng, Thiện tín Phật tử, Để giải thoát thống khổ cho muôn loài, Đức Phật đã thị hiện tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ VI trước tây lịch. Phật giáo được truyền bá sang nhiều quốc gia ba trăm năm sau đó bởi tâm nguyện gióng cao tiếng trống pháp của Đại đế Asoka và các bậc Trưởng tử Nhu Lai. Ngày nay chân lý do Đức Phật khai thị đang được thực hành rộng rãi trên thế giới.

Thông Báo Cứu Trợ Ủng Hộ ẤN ĐỘ và NEPAL

Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni Kính thưa quý đồng hương, quý Phật Tử. Trong gần hai năm qua trên toàn thế giới đã và đang phải trải qua những lo lắng và sợ hãi do đại dịch Covid 19 gây ra, nhưng chúng cũng may mắn được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ tiền bạc vật thực cũng như đại đa số đã được chích ngừa nên việc lây nhiễm cũng giảm bớt nhiều.

Tăng Điệp Phật Đản Phật lịch 2565-DL 2021 Của Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa toàn thể quý Cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới, Một lần nữa, mùa trăng tròn Phật Đản lại trở về với người con Phật khắp nơi trên thế giới. Là người đệ tử Phật, chúng ta đều đang thành kính tưởng niệm ngày đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật đản sinh. Ngài ra đời vì mục đích cứu khổ độ sinh, đem trí tuệ giác ngộ vô thượng để soi sáng cho chúng sinh đang đắm chìm trong đêm dài vô minh tăm tối.

Thông Tư Về Lễ Tưởng Nguyện Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Lệ hạ Chân tự Thiện Hạnh, Thượng Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do niên cao lạp trưởng, đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch tại Chùa Phước Thành – Huế, vào lúc 12 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày mồng mười tháng tư năm Tân Sửu), trụ thế 91 năm, Hạ lạp 65 năm.

Thông Bạch Phật Đản PL 2565 Của Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức Phật tử, Cách đây 2645 năm, vì sự khổ đau của muôn loài, đức Phật đã thị hiện đản sanh để cứu khổ độ sanh. Sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã không chỉ giải thoát con người ra khỏi sự vô minh đau khổ mà còn mở ra một quang lộ đầy triển vọng và trao cho thế giới nhân loại một giải pháp thù thắng để chung sống trong hòa bình, một nền hòa bình đích thực và lâu dài được kiến tạo bằng từ bi và trí tuệ; chẳng những thế, Đức Phật đã san bằng mọi giai cấp bằng cách tuyên dương tinh thần vô ngã và hình thành một Tăng Đoàn bình đẳng, vô phân biệt đã và đang được xem như một mô hình dân chủ lâu đời nhất trên thế giới vì mọi hành hoạt của Tăng Đoàn đều y cứ vào nguyên tắc Lục hòa và các pháp Yết ma.

Thông Tư Về Đại Lễ Phật Đản Chung, Hội Nghị Thường Niên, Khóa An Cư Kiết Hạ, Giới Đàn, Khóa Học Phật Mùa Hè Online

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT, Chiếu cuộc họp định kỳ ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, do tình hình đại dịch Covid 19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, vì thế năm nay, Tăng Đoàn sẽ tạm thời không tổ chức các Phật sự quan trọng sau đây:

THÔNG TƯ Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL 2565 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

THÔNG TƯ Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL 2565 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh Trưởng GĐPT, Hàng năm, để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản chung tại một trú xứ thuận tiện, tuy nhiên, vì đại dịch Covid 19, nên năm 2020 Tăng Đoàn đã không thể cử hành Đại lễ Phật Đản chung PL 2564 như thường lệ mà chỉ long trọng tổ chức trên online.

Thư Đầu Xuân Tân Sửu Của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Nam-mô Đương Lai Hạ Sinh Di-Lặc Tôn Phật, Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Kính thưa chư tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức Tăng Ni, cùng toàn thể quý Cư sĩ Phật tử khắp nơi. Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, năm 2021, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, tôi xin thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn có đôi lời gởi đến chư Tôn Đức trong Tăng Đoàn Hải Ngoại và tất cả chư Tăng Ni và Phật tử các nơi.

Thông Bạch Xuân Tân Sửu của Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Cư sĩ, Huynh trưởng và đồng bào Phật tử, Trong suốt năm qua, cả thế giới nhân loại đã phải đối diện với rất nhiều vấn nạn lớn, nhất là phải đương đầu với một cơn đại khủng hoảng bởi đại dịch Covid 19, dù vậy, trên nền tảng của đại bi tâm, chúng ta vẫn không ngừng tinh tấn tu học và tích cực dấn thân phục vụ cho phúc lợi lâu dài của tha nhân trong điều kiện và khả năng có thể, thực tế đó đã không chỉ thể hiện lý tưởng cao đẹp của Bồ tát đạo mà còn là nhân tố quan yếu giúp chúng ta không ngừng thăng tiến đời sống tâm linh giữa bối cảnh xã hội đang có nhiều bất an và biến động.

Điện Thư Phân Ưu của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Kính gửi: - Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới - Ban Tổ Chức Tang Lễ và môn đồ pháp quyến, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Viện Chủ Tịnh Xá Pháp Duyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, vừa viên tịch lúc 9 giờ tối thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 10, năm Canh Tý), trụ thế 86 tuổi, 54 hạ lạp.

Điện Thư Phân Ưu của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Kính gửi: Thượng Tọa Thích Nhuận Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và môn đồ Pháp quyến Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thường, tự Ngộ Tánh, hiệu Hồng Đức nối dòng Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 45, Phương Trượng Tổ đình Viên Ngộ tại Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam đã thu thần viên tịch lúc 9 giờ sáng, ngày 04 tháng 12 năm 2020 nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý, trụ thế 73 tuổi, 50 hạ lạp.

Thông Bạch về Khóa Tu Học Mùa Thu và Đại Lễ Vu Lan của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Do tình hình đại dịch Corona vẫn còn đang đe dọa khắp nơi nên Khóa Tu Học Mùa Thu năm 2020 của Tăng Đoàn sẽ không tổ chức tại thành phố San Jose như đã được Hội Nghị của Tăng Đoàn nghị quyết; tuy nhiên, Tăng Đoàn dự định sẽ tổ chức Khóa Tu Học của Tăng Đoàn trên các hệ thống truyền thông đại chúng, thời gian sẽ được thông báo sau.

Điện Thư Phân Ưu Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Phương, tự Viên Hải, hiệu Thích Hải Thiên.

Thông Bạch Phật Đản PL 2564 – 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2564 -2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư liệt vị, Cách đây 2644 năm Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã mở ra một toàn cảnh mầu nhiệm và là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại lý do là vì Đức Phật đã minh thị về sự phục hồi diệu tính giác ngộ vô minh và giải thoát toàn bộ khổ đau một cách tuyệt đối. Mục tiêu tối hậu của sự thị hiện của Đức Phật là khai thị để mọi loài chúng sanh thể nhập vào kho tàng Tri Kiến như thật của chư Phật. Sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã trao cho thế giới nhân loại bức Thông điệp của Từ bi và Trí tuệ; với bức Thông điệp ưu thắng này, Đức Phật đã giúp cho con người chung sống trong hoà bình bằng một tình thương bao la vô lượng; đã nâng cao khả tính giác ngộ vốn tự sẵn có của muôn loài.

Thông Bạch Đại Dịch Corona Virus Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. - Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, - Kính thưa quý Cư sĩ - Phật tử, quý Huynh trưởng GĐPT và quý đồng hương, Đại dịch Corona virus (Covid 19) đã và đang tạo ra vô số tang thương cho thế giới nhân loại! Hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng, hàng triệu người bị lây nhiễm, hàng trăm triệu người bị thất nghiệp. Sinh viên, học sinh không thể cắp sách đến trường, nhiều đại lễ quan trọng của các tôn giáo, chính quyền, tổ chức v.v… bị đình chỉ! Không khí sợ hãi bao trùm lên xã hội vì một kẻ sát nhân vô hình. Cả thế giới đang bị đảo lộn, một trật tự mới đang được thiết lập, con người quay về với đơn vị gia đình, gác lại mọi quan hệ xã hội, người cách ly người, thậm chí người thân cũng phải cách ly.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Sẽ Tổ Chức Đàn Tràng Dược Sư Vào Ngày 18 và 19 Tháng 4 Năm 2020

Trong tình hình đại dịch Coronavirus đang hoành hành gây ra nhiều tan thương cho thế giới nhân loại, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Đàn Tràng Dược Sư vào 2 ngày như sau: Thứ 7, Ngày 18 tháng 4 năm 2020 từ 1:00-2:00PM chiều tại chùa Điều Ngự Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 4 năm 2020 từ 11:00 – 12:00PM trưa tại chùa Diệu Pháp

Sự Chung Tay Đóng Góp Của Quý Đồng Bào Đồng Hương Phật Tử Vì Nhân Dân Hoa Kỳ

Mấy tuần qua, trên các diễn đàn mạng xã hội, cũng như các trang báo chính thức và không đều đưa tin về sự thiếu hụt thiết bị y tế, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự nhận biết trên phương diện lan tỏa của truyền thông, và cảm xúc chỉ dừng lại như vậy. Cảm xúc xót thương và đồng cảm thật sự khi trên trang Facebook của Chùa Điều Ngự, và đài IBC tivi phát thông báo Phật sự thiện nguyện của hai chùa Diệu Pháp và Điều Ngự, thì các Y bác Sĩ, Y tá, cũng như các văn phòng của các bệnh viện như bệnh viện Kaiser, bệnh viện ICU, Lodi memorial Hopital Foundation seeks masks, Gloves...và một số nhóm hoặc cá nhân trực thuộc các bệnh viện trong tiểu bang Cali nói riêng và các tiểu bang lân cận nói chung đã gọi điện về Chùa xin khẩu trang và bao tay để phục vụ cho cộng đồng.

Thông Tư Về Việc Đình Chỉ Các Phật Sự Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Phật tử. Kính bạch quý Ngài, Kính thưa chư liệt vị, Đại dịch Coronavirus (Covid-19) đã và đang đe doạ nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, do vậy, để góp phần phòng chống nhằm bảo vệ sức khoẻ của Đại chúng và mang lại sự an lạc, lợi ích lâu dài cho số đông, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã họp và quyết định đình chỉ các Phật sự sau đây:

Thông Tư Về Việc Tổ Chức Lễ Tưởng Nguyện Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã thâu thần an nhiên thị tịch lúc 21 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý) tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn - Việt Nam, trụ thế 93 tuổi, 73 hạ lạp.

Thông Bạch Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020

THÔNG BẠCH Về Đại Lễ Phật Đản PL 2564, Khóa An Cư Ngắn Hạn Và Hội Nghị Thường Niên năm 2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư Thiện tín Phật tử, Hằng năm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều tổ chức các Phật sự quan trọng chung như Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Hội Nghị Thường Niên, Khóa Tu Học Mùa Thu… Căn cứ vào các cuộc họp viễn liên định kỳ hai tháng một lần của Tăng Đoàn vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 và ngày 12 tháng 1 năm 2020, chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Tăng Đoàn đã thống nhất và quyết định thời gian và địa điểm của các Phật sự quan trọng như sau: