Tiếng Việt  |  English

Bài số 3 – Giáo Chỉ Số 10 tấn công Hòa thượng Thích Viên Lý


ảnh sưu tầm

Ngày 06.12 .2013 HT. Thích Viên Lý kính gởi Thông Bạch số 03/ VPIIVHĐ/ VPTT/TB/CT  đến Chư tôn đức Giáo phẩm, Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni và Quý thiện hữu tri thức, quý Phật tử gần xa, bản Minh Định Lập Trường với nội dung như sau:

Gần đây, một nhóm người dùng thư điện tử tung những tin đồn thất thiệt ác ý rằng một số chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVNTN âm mưu lật đổ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, gây hoang mang dư luận, uy tín của GHPGVNTN bị thương tổn, có thể đưa đến hu quả tai hại.

Hòa Thượng Thích Viên Lý long trọng xác nhận:

– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống là biểu tượng đạo đức cao trọng, là vị lãnh đạo  khả kính có lập trường kiên định như kim cương bất hoại, bi trí sáng rỡ như mặt, Ngài đã tận hiến cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc. Tin đồn nầy làm tổn thương uy danh của một bậc cao tăng thạc đức đương đại, bậc lãnh đạo kiệt xuất của Giáo Hội. Đạo phong uy nghi, tuệ giác sáng ngời của đức Tăng Thống bao trùm khắp mọi nơi.

– Vì muốn phân hóa nội bộ Giáo Hội, xoá bỏ tinh thần lục hòa của Tăng già, phá vỡ đạo tình gắn kết thiêng liêng giữa Đức Tăng Thống và hàng Giáo phẩm, nên đã phao vu chư tôn đức đang âm mưu lật đổ Đức Tăng Thống, khiến người không hiểu rõ nội tình của Giáo Hội sẽ nghĩ rằng những vị này là kẻ bất hiếu, bất kính, không tôn sư trọng đạo, chỉ biết tranh danh đoạt lợi

– GHPGVNTN là một tổ chức tôn giáo kế thừa truyền thống đạo đức hơn 2000 năm lịch sử truyền bá chánh pháp trên quê hương Việt nam. Sứ mệnh thiêng liêng cao cả của Giáo Hội là phục vụ đạo pháp, nhân loại và dân tộc chứ không phải một tổ chức chính trị thế tục. Tin đồn nầy khiến GHPGVNTN bị hiểu lầm rằng, là một tổ chức chính trị thấp kém trá hình tôn giáo. Đây là kế sách của Đảng Cộng Sản nhằm tiêu diệt uy tín của GHPGVNTN trên trường quốc tế trong công cuộc vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

-Tin đồn trên khiến Phật Giáo bị thiếu từ bi hỷ xả và GHPGVNTN là một tổ chức bạo động, bất chính, thiếu khoan dung, từ ái, độ lượng.

Rõ ràng, tin đồn nầy hướng đến bốn mục đích:

1/ Xuyên tạc uy tín của Đức Tăng Thống.

2/ Triệt hạ lòng trung kiên của chư Tôn đức Giáo phẩm.

3/ Đánh đổ niềm tin của mọi giới đối với GHPGVNTN.

4/ Làm uy tín của Phật giáo bị tổn thương.

Do vậy, Văn Phòng II VHĐ, minh định rằng, tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật và đầy ác ý. Chiếu tinh thần cuộc họp ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, chúng tôi long trọng xác định:

1. Tôn kính Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và chư tôn túc Giáo phẩm lãnh đaọ Hội Đồng Lưỡng Viện; khâm tuân mọi Giáo Chỉ của Đức Tăng Thống, vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN.

2. Mạnh mẽ bác bỏ tin đồn xuyên tạc đầy ác ý gây hoang mang, nghi kỵ, chia rẽ, phân hoá nội bộ GHPGVNTN, tạo lợi thế cho những thế lực vô minh.

3. Quyết tâm giữ vững tôn chỉ, lập trường, nguyện sống và hành động theo lý tưởng của Bồ tát đạo để góp phần bảo vệ lãnh thổ lãnh hải Việt Nam; giải trừ quốc nạn và pháp nạn giúp dân tộc Việt Nam sớm hưởng được tự do, nhân quyền và dân chủ, GHPGVNTN phục hoạt đầy đủ quyền pháp lý chính thống vốn có.

4. Thành viên của VPIIVHĐ từng là nạn nhân của chế độ Cộng sản, đã đánh đổi cả mạng sống để tìm đường tự do. Sau gần 40 năm đấu tranh vì công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn, chúng tôi ý thức rõ bản chất phi nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên dù gặp phải nhân duyên mất mạng, chúng tôi cũng sẵn sàng hy hiến để bảo vệ mạng mạch của chánh pháp và Giáo Hội.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng vào sự sáng suốt của chư liệt vị. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta bồ đề tâm kiên cố, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

                                                                  ****************

Sau những lý lẽ được ngụy dựng nhằm biện hộ cho việc cách chức Hòa Thượng Thích Viên Định một cách phi pháp, không còn chút tình người, tinh đạo. Giáo Chỉ số 10 quay sang tấn công Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ tịch VP2/ VHĐ kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, với bản án vu định Hòa Thượng Thích Viên Lý ba tội danh:

I/ Mời tu sĩ thuộc GHPGVN lên đài truyền hình IBC.

II/ Mời tham dự Đại Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

III/ Cố tình đề cử tu sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

 Và kết luận trạng buộc tội: Biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp hòa giải với chế độ cộng sản hiện nay (xin trích):                                   

Xét rằng tại Hải Ngoại:

– Kể từ khi được bổ nhiệm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời Tu Sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của Hòa thượng thuyết giảng, mời tham dự Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và cố tình đề cử Tu Sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.  

– Hành động trên đây của Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay.          

Bây giờ, kính mời quý vị lần lược tìm hiểu từng phần:

I/ Mời tu sĩ thuộc GHPGVN lên đài truyền hình IBC          

Ý kiến chúng tôi: Sau năm 1975, CSVN ra sức tiêu diệt GHPFVNTN để hình thành một Giào Hội khác. Giáo Hội mới nầy có tên là Giáo Hội Phật Giáo VN mà có người gọi là GH nhà nước hay GH quốc doanh. GH mới nầy được mở các lớp, các Trung tâm giảng dạy Phật Học. Do vậy, số tăng sinh theo học đều là những Tăng sinh sinh sau năm 1975, họ không có kỷ niệm hay quan niệm gì về vấn đề Quốc-Cộng ngày xưa. Số tăng sinh nầy có thể bao gồm cả những phần tử công an trá hình, nhưng phần lớn là những thanh thiếu niên muốn tu học và hành trì trở thành Tăng Sĩ Phật Giáo thuần túy. Nếu là công an trá hình thì cuộc sống trong các trường lớp hay tu viện khác xa những Tu sinh thật sự, như tuổi công an tôn giáo và Tu sinh, Cung cách sống như có đối với cán bộ trá hình thì có nhà riêng, ăn uống …rất dễ nhận diện. Điều cần lưu ý là không chỉ riêng Phật Giáo, cán bộ cộng sản ngụy trá vào các tôn giáo khác. Thực tế, có những vị chức sắc tôn giáo khác cũng từ VN qua, cũng quyên tiền, cũng thuyết giảng mà không thấy có phản ứng mạnh mẽ, không thấy những vị bề trên xem đó như là dấu hiệu của “cấu kết trong chiều hướng hòa hợp hòa giải với cộng sản” (trích GC 10). Giáo chỉ số 10 không nêu đích danh ai là “Tu Sĩ thuộc GHPGVN”?

 Đã là TU SĨ thì không có màu sắc. Có khác nhau là tổ chức hành chánh. Khi GC 10 nêu vấn đề nầy là đã phạm vào LỤC HÒA của Phật Giáo. Người lãnh đạo cần quan tâm theo dõi hành vi người bị nghi vấn chứ không thể vội vã kết luận khi vậy. Hơn nữa, lời kết luận nầy sẽ đưa Phật Giáo đến suy vong. Bởi lẽ, trong nước GHPGVNTN không có cơ quan đào tạo Tăng tài và số lượng tu sinh dường như quá ít không đáng kể. Ở hải ngoại tuy GHPGVNTN dược có tự do và điều kiện vật chất, nhưng không có tu sinh, vậy trong vài thập niên nữa, số lượng tăng già trong và ngoài nước, đến tuổi niên lão tịch thị thì nhân sự nào sẽ bổ sung. Do vậy, không thể gộp đùa rằng bất cứ tu sĩ nào trong nước ra hải ngoại đều là quốc doanh, nhận định như thế hoàn toàn thiếu vắng tình người, là chấp nhất không có trí tuệ. Điều quan trọng khác là khi vị tu sĩ nầy đã định cư ở nước ngoài thì lý lịch ở VN cũng sẽ bị thời tiêu, không thể kết án họ là tu sĩ quốc doanh nữa, trừ phi phát hiện họ có những động thái với bằng chứng rõ ràng.           

Những chi tiết GC 10 dùng làm cơ sở lý luận để cách chức Hòa Thượng Thích Viên Lý, Thượng Tọa Thích Thiện Tài đã có thư xác minh gởi lên các diễn đàn, nội dung bức thư như sau:          

1/ Giải thích hoàn cảnh để bị liệt vào “Sư quốc Doanh” những ngày đầu tiên đến Hoa Kỳ, TT.Thích Thiện Tài cho biết:” Cái mủ mà các người nào đó chụp cho tôi, là Thầy sư quốc doanh hay cộng sản gì đó.  Xin thưa, đúng mà không đúng hoàn toàn, sai mà cũng không sai tất cả.

Tại sao? Tôi cất tiếng tu oa chào đời sau 1975 và 13 năm sau vào Chùa thì biết gì là thời cuộc chiến tranh, đâu thấu hiểu được tối sáng của bơm rơi đạn lạc.  Thử hỏi có ai ở Việt nam sau năm 1975 mà không có giấy căn cước hay hộ tịch Việt nam không.  Có ai ở dưới chế độ nhà nước chuyên nhất một nhà cầm quyền, mà dám nói trái với họ không.  Nói là vô tù gở lịch, như chúng tôi là người tu mà nói cái gì, biết cái gì mà nói, có biết cũng nói được gì…..  Các vị đâu biết với tỉnh Bến Tre hiện nay tôi còn bản án, về việc treo băng ron làm rối trật tự an ninh xã hội và phạm uy tín một số lảnh đạo Phật giáo tỉnh nhà.

Thật may cho tôi kịp lúc được lời mời qua bên này,.. và ông Đồng thời bấy giờ làm giấy bảo lảnh; với lòng tin Bồ tát Quan Âm, y như “Cùng tắc biến, biến tắc thông”…  Khi qua thì nơi lảnh tôi bị nhà Bank kéo, không còn khả năng chi trả phải dọn ra mau chóng trong ba ngày để nhà Bank niêm lại.  Về dưới Giáo hội về nguồn thì bị xua đuổi vì những lời phát biểu chân thật. May thay ngôi Chùa Phật Quang mời về trụ trì trên danh nghĩa, nhưng cũng phải trả tiền thuê hàng tháng $500 đô la. Đến khi cô chủ Chùa mất thì gia đình cũng hủy hợp đồng, khi ở đấy chỉ lượm lặt năm ba đồng của vài thí chủ cúng và đi giảng vài nơi có tiền hàng tháng đóng tiền thuê và tiêu xài lặc vặc.”          

2/ Ai là người giới thiệu TT.Thích Thiện Tài?: Thượng Tọa Thiện Tài trình bày: “Phật tử Diệu Mãn quen với Sư bà Thích Nguyên Thanh trụ trì Chùa An Lạc, thành phố San Jose, Ca, giới thiêu Sư Bà và mời tôi về giảng, qua nhiều lần thấy tôi nói chuyện lưu loát và chỉ nói Giáo lý không dính liếu gì thế gian pháp, nên Sư Bà ngỏ ý tôi vào Tổng vụ Hoằng Pháp của Giáo hội. Nhiều lần động viên nên tôi đồng ý, và Sư Bà giới thiệu tôi cho Hòa thượng Thích Viên Lý.  Tình cờ Sư Bà nói phone với Hòa thượng, ý Sư Bà cho tôi biết là uy tín của Sư Bà với Giáo hội, nên vừa nói phone này mà gọi phone khác cho tôi nghe.  Tôi nghe được lời Hòa thượng Viên Lý rất dè đặt, sợ tôi là Tăng sĩ nhà nước Việt nam cài qua.  Thế thì Sư Bà cúp phone và lát sau Hòa thượng có gọi nói chuyện với tôi thăm hỏi.”

Như vậy, Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh Tổng Thủ Bồn VP2/VHĐ, trụ trì Chùa An Lạc San Jose là người đã mời TT.Thích Thiện tài giảng Pháp và sau đó gọi điện thoại giới thiệu TT.Thích Thiện Tài với HT.Thích Viên Lý.              

3/ Ai mời TT.Thiện Tài làm Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp?: ”Sau những ngày An Cư, chính TT Quảng Long, Tổng vụ Hoằng Pháp mời tôi tham gia diễn giảng và tham gia Tổng vụ Hoằng Pháp,”.          

Như vậy, Thượng Tọa Thích Quảng Long Tổng vụ Trưởng Tổng Vụ Hoàng Pháp đề cử TT. ThíchThiện Tài làm Tổng vụ Phó Tổng Vụ Hoàng Pháp.             

Kết Luận:

1-/ Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh Tổng Thủ Bổn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Trụ Trì Chùa An Lạc mời TT. Thích Thiện Tài thuyết giảng tại Chùa An Lạc của Sư bà và Sư Bà là người giới thiệu TT.Thích Thiện Tài cho HT.Thích Viên Lý.

2-/ Thượng Tọa Thích Quảng Long Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp mời Thượng Tọa Thích Thiện Tài giữ chức vụ Tổng Vụ PhóTổng Vụ Hoằng Pháp.

II/ Mời tham dự Đại Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ          

Ý kiến chúng tôi:”Đại Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ” mà GC 10 đề cập là Đại Hội thường niên kỳ 2, nhiệm kỳ I của GHPGVNTN/HN tại HK vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 10 năm 2013 tại chùa Thích Ca Đa Bảo thị trấn Reseda Los Angeles – California do Hòa Thượng Thích Trí Lãng làm Trụ Trì, Hòa Thượng Thích Trí Lãng cũng là Trưởng ban Tổ chức.             

Kết Luận: Qua những sự kiện như trên, chúng ta đi đến kết luận:         

1-/ Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh Tổng Thủ Bổn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Trụ Trì Chùa An Lạc mời TT. Thích Thiện Tài thuyết giảng tại Chùa An Lạc của Sư bà và Sư Bà là người giới thiệu TT.Thích Thiện Tài cho HT.Thích Viên Lý.

2-/ Thượng Tọa Thích Quảng Long Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp có ý muốn mời Thượng Tọa Thích Thiện Tài giữ chức vụ Tổng Vụ PhóTổng Vụ Hoằng Pháp.

3-/ Việc Thượng Tọa Thích Thiện Tài tham dự Đại Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ là trách nhiệm của và quyền hạn của Hòa Thượng Thích Trí Lãng Phó Chủ Tịch VP2 VHĐ Trụ Trì Chùa và cũng là Trưởng ban tổ chức.

4-/ Thượng Tọa Thích Thiện Tài trân trọng minh xác “minh xác HT. Thích Viên Lý không giới thiệu tôi (tức TT.Thiện Tài) vào làm việc cho VPII/VHĐ” và “Ht Viên Lý chưa nói gì về tôi (tức TT.Thiện Tài), vì Ht vai trò Chủ tịch, dem ai vào là do các Tổng vụ đệ trình”.

5-/ Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh mời TT.Thiện Tài giảng pháp tại của Sư Bà, và sư bà giới thiệu cho Hòa Thượng Thích Viên Lý thì vẫn bình chân như vại. Hòa Thượng Thích Trí Lãng Trưởng Ban Tổ Chức và cũng là chùa đứng ra tổ chức Đại Hội để Thượng Tọa Thích Thiện Tài một nhà sư mà GC.10 nhẫn tâm kết luận là Sư Quốc Doanh thì lại được GC 10 phong lên làm Chủ Tịch VP2/VHĐ!

Sự việc Hòa Thượng Thích Viên Lý buộc tội và cách chức vừa vô cớ, vừa vô đạo đức. 

III/ Cố tình đề cử tu sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

 Ý kiến chúng tôi: GC số 10 không trưng ra bất cứ tài liệu nào đế cập đến sự kiện ” Cố tình đề cử tu sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội”,(trích GC10) và cũng không có bất cứ chứng cớ về văn bản, hình ảnh… để xác nhận : ” các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối” ( trích GC 10). Rõ ràng GC10 dẫn chứng những điều không có, tường thuật những điều tưởng tượng phi đạo đức, hàm chứa sự vu vạ.

Tệ hại hơn, GC 10 còn chụp nón cối cộng sản cho Hòa Thượng Thích Viên Lý một nhà tu hành đức độ, một chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền, một học giả khiêm ái, một vị lãnh tụ Phật Giáo kiên trung với Tiền Đồ Dân Tộc, kiên trung với GHPGVNTN.

Sự hiện diện của những người tỵ nạn cộng sản đủ mọi thành phần từ tuổi tác, trình độ, địa phương; những thế hệ từng phục vụ dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tượng trung cho chính nghĩa Quốc Gia Việt Nam, đến thế hệ nối tiếp tham gia vào dòng chính, là những viên chức Chính quyền, những nhà lãnh đạo, những chuyên viên nhiều lãnh vực khác nhau; từ những cụ già Bách Tuế, những mái đầu pha sương đến những gương mặt của tương lai đang hội tụ quanh Thầy Thích Viên Lý với niềm tôn kính, với sự ngưỡng mộ và với niềm tin vào tài lãnh đạo, vào đức độ của ngài.

Chúng tôi cung kính với Hòa Thượng Thích Viên Lý và trong tâm khảm. chúng tôi vẫn gọi Hòa Thượng là THẦY VIÊN LÝ với tất cả sự kính thương và ngưỡng mộ.

Tống Phước Hiến

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.