Tiếng Việt  |  English

Chẳng lẽ phó mặc?


Nỗi buồn bất tận, ảnh sưu tầm

Giáo chỉ số 10 đã gây bất bình quá lớn trong nhiều giới Phật tử, đem lại thất vọng ê chề cho chư Tăng Ni cũng như mọi thành phần xã hội đã từng đồng tâm tiến bước quyết tâm duy trì mạng mạch GHPGVNTN truyền thừa trên con đường bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc trước họa diệt vong của Cộng Sản.  

Trước thực trạng đó thì Phòng TTPGQT và một nhóm người không quá trên mười ngón tay thay nhau xuất hiện qua các phương tiện để lên tiếng tiếp tục bêu rếu đồng thời ca ngợi thành quả của một sự tan rã, họ cho đó là những quyết định sáng suốt, phản ảnh ý kiến của đại đa số Phật tử! Nhưng thực chất thì đã gần hết chư tăng trong hàng giáo phẩm đã tuyên bố rút lui, nhiều Phật tử đã vạch trần những thủ đoạn  giả dối thổi phồng “tâm tư nguyện vọng” gọi là của đại đa số Phật tử ở hải ngoại muốn có một quyết định kiểu GC số 10 để trọn quyền thao túng.

Trong 4 bức tường cách ly với bên ngoài và cả bên trong với chư Tăng của Thanh Minh Thiền Viện, lên xuống lầu 2 có cửa sắt khóa và cố nhiên có lệnh ai đó mới được mở, với hoàn cảnh như thế thì Đức Tăng Thống hiếu biết được gì bên ngoài và hành đạo được gì với thế gian. Đức Tăng Thống có công hạnh và uy tín ngời sáng như ngọn lửa bừng sáng nhưng nếu không có cây đèn dầu, không có bó đuốc, không có người châm dầu chặn gió, không có người cầm đuốc dơ cao thì ngọn lửa có còn tồn tại và bừng sáng lan tỏa khắp mọi nơi hay không?

Giáo chỉ số 2, rồi Giáo chỉ số 9 và nay là Giáo chỉ số 10 đã loại bỏ tất cả cây đèn dầu, bó đuốc, người châm dầu, chặn gió, người kết đuốc và cầm đuốc dơ cao đó.

Trong các bài viết gần đây từ “tâm sự…, rối loạn đường tu và đại họa Giáo chỉ”, từ tâm sự đến tiên đoán và góp lời cảnh tỉnh, cảnh giác trước mọi hậu quả của sự lộng hành toan tính mưu đồ phục thù cá nhân sẽ gây nên tình trạng tan rã và tê liệt sinh hoạt của GHPGVNTN trong cũng như ngoài nước.

Nay thì mọi sự đã rõ:

*Chư Tôn Đức trong hai Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo trong nước xin từ nhiệm :

1-Cố vấn Ban Chỉ Đạo VHĐ kiêm Chánh Thư ký VVT-Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh

2-Tổng vụ trưởng Tổng vụ TTXH – Tỳ kheo Thích Không Tánh

3-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết – Tỳ kheo Thích Chí Thắng

4-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ – Tỳ kheo Thích Chơn Niệm

5-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp – Tỳ kheo Thích Như Tấn

6-Tổng thủ quỹ VHĐ – Tỳ kheo Thích Nguyên Lý

   Xin gởi lời đồng thuận:

7-Thành viên Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Diệu Trí

8-Thành viên Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Diệu Tánh

9-Thành viên Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Tâm Trí

Ghi chú đặc biệt: TT Thích Nguyên Lý TổngThủ Quỹ (đã xin từ nhiệm, nay trở vào, có lẽ sẽ nắm luôn Tổng Hội Từ Thiện Xã Hội, thay HT Thích Không Tánh).

Theo nhóm CSCHPG cho hay: “Mấy hôm nay nhân sự trong GHPGVNTN thay đổi, HT Thích Không Tánh không còn giữ chức vụ Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN nữa, nay là TT. Thích Nguyên Lý đảm trách luôn chức vụ này”.

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế chưa báo quyết định ban chức cho Thượng Tọa Thích Nguyên Lý thì nay nhóm CSCHPG cho biết chức vụ của ngài rồi, vậy ai là người ban chức và PTTPGQT hay nhóm Thục vũ, HNTT?

* Chư Tôn Đức Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại xin từ nhiệm :

1/ Hòa Thượng thích Viên Lý : Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa Kỳ, từ chức ngày 8.12.2013

2/ Pháp Sư Giác Đức: Cố Vấn Hội Đồng Điều Hành VP2/ VHĐ, từ chức ngày 9.12.2013.

3/ Hòa Thượng Thích Thiện Hữu – Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp kiêm Phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, kiêm  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự?

4/Hòa Thượng Thích Viên Thành – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ

5/Thượng Tọa Thích Viên Huy – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh

6/Thượng Tọa Thích Quảng Long – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

7/Thượng Tọa Thích Viên Thông – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

(Cùng từ chức ngày 9.12.2013)

8/ Thượng Tọa Thích Viên Dung – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, từ chức ngày 10.12.2013

9/ Hòa Thượng Thích Chơn Trí – Tổng Thư Ký VP II/VHĐ kiêm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, từ chức ngày 11.12.2013

10/ Hòa Thượng Thích Thiện Tâm – Tổng Uỷ viên Xã Hội VP II/VHĐ kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada, từ chức ngày 12.12.2013

Tạm kết : Hàng Giáo Phẩm xin từ nhiệm:

1/ Trong nước :   9 vị xin từ nhiệm   – Còn tại chức Đức Tăng Thống và 02 vị

2/ Hải ngoại    : 10 vị xin từ nhiệm   – Còn tại chức 07 vị? 

Các vị còn tại chức:

VP2/VHĐ hiện còn: mười vị:

1/ Hòa Thượng  Thích Trí Lãng – Tân Chủ Tịch Văn Phòng 2 VHĐ nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội.

2/ Sư bà Thích Nữ Giác Hương – Tổng Vụ Trưởng  Tổng Vụ Ni Bộ.

3/ Thượng Tọa Thích Viên Quang – Tổng Vụ TrưởngTổng vụ Giáo Dục?

4/ Hòa Thượng Thích Huyền – Việt Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.

5/ Hòa Thượng Thích Thông Đạt – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết

6/ Đại Đức Thích Trí Tịnh – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông

7/ Cư Sĩ Võ văn Ái – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ

8/ Cư Sĩ Ngô Quốc Lân – Tổng vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế

9/ Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh  – Tổng Thủ Quỹ

10/ Ni Sư Thích Nữ Tịnh Thường – Phó Tổng Thủ Quỹ.

Tạm kết: Những vị còn

1/ Trong nước :   3 tại vị

2/  Hải ngoại   : 10 tại vị

Tổng cộng GHPGVNTN còn được 13 tại vị.

Đã vậy nhìn về quá trình tu và hành, nhìn về công trạng và trình độ thế thường, nhìn về thực lực phương tiện hoàng pháp lơị sinh, và về số lượng tín đồ qui ngưỡng của quí vị đang tại chức thì quả tình chúng tôi chưa thấy có gì so sánh được với hầu hết quí ngài vừa bị mất chức.

Trở lại GC số 10 gây nên một sự rối loạn, gần hầu hết Giáo phẩm GHPGVNTN trong và ngoài nước bị cách chức hay từ chức với lý do tiêu biểu như sau :

THƯ TỪ NHIỆM

Phụng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN,

Kính bạch chư tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Hòa thượng,

Gần đây Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho phổ biến một loạt các văn bản như: Thư chất vấn, bạch thư, thông tư… với nội dung không mấy lành mạnh, tố cáo, hạch hỏi, phanh phui những chuyện mang tính nội bộ Giáo hội cho người bên ngoài biết, một cách sai nguyên tắc, không thông qua Viện Hóa Đạo.

Cụ thể như trước đây, Cáo bạch về việc Hòa thượng Thích Chánh Lạc, chính Đức Tăng Thống xác định rằng, ngài chỉ thông báo cho chư tăng trong và ngoài nước biết mà thôi, không có ý thông báo cho Phật tử biết. Thế nhưng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã đưa lên mạng internet, thông báo cho tất cả mọi người đều biết, làm dấy lên làn sóng bôi nhọ đánh phá chư tăng.

Vừa qua, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế lại phổ biến Giáo chỉ số 10, ký ngày 09/12/2013, với nội dung bóp méo, bôi nhọ, tố cáo các thành viên Giáo hội, ngụy tạo lý do để ngưng chức.

Đây là một Giáo chỉ được thực hiện, không đúng tinh thần, điều lệ Hiến chương Giáo hội và quy chế hai Viện Tăng Thống, Hóa Đạo.

Liên tiếp trong nhiều tháng, những việc làm như vậy, không những tổn thương uy tín Giáo hội trầm trọng, mà còn xem thường tinh thần phục vụ chánh pháp bảo vệ tổ quốc và dân tộc của chư tăng, để độc quyền ban ân giáng họa.

Kính phụng trình Đức Tăng Thống,

Kính bạch chư tôn đức,

Chúng con không chấp nhận những cách hành xử không đúng đắn, trái với tinh thần từ bi trong Phật giáo.

Từ những việc làm sai nguyên tắc đó, Ban Chỉ đạo Viện hóa đạo chúng con đê đầu đảnh lễ kính xin Đức Tăng Thống, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cho chúng con được từ nhiệm hết mọi chức vụ trong Hội Đồng Lưỡng Viện kể từ ngày ký thư xin từ nhiệm này.

Kính chúc Đức Tăng Thống và Chư tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

         

Riêng với Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch Văn Phòng II /VHĐ thì GC số 10 chụp cho một cái mũ cối để hết đường chạy như sau:

Xét rằng tại Hải Ngoại :

– Kể từ khi được bổ nhiệm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời Tu Sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của Hòa thượng thuyết giảng, mời tham dự Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và cố tình đề cử Tu Sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

– Hành động trên đây của Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay

Sống, tu hành  và hoằng hoạt Phật Sự với Cộng đồng xả hội nói chung và cộng đồng Phật Giáo tỵ nạn Cộng sản nói riêng ở vùng Nam Cali nơi không có đất đến cho Cán bộ CS, vậy thì con đường nào để triệt tiêu hết từ chức vụ,uy tín,danh dự của một cá nhân và nhất là lòng tin cậy của mọi giới và Phật Tử bằng con đường Chính Đức Tăng Thống đội lên cái nón cối mà Liên Thành và các thế lực vô minh đã sắm sẵn từ lâu.

Cũng may là ở Cộng đồng này nón cối bay lượn loạn xạ lơ lững trên đầu mọi tổ chức, mọi thành phần từ người có tóc cho đến kẻ trọc đầu nhất là từ sau Giáo chỉ số 9 nên việc chụp mũ như đã bảo hòa.

Nón cối của Liên Thành và bè nhóm đến đã nhiều nhưng chưa đầy thùng rác Chùa Điều Ngự, nay thêm một hay bao nhiêu nữa thì vẫn còn chỗ chứa.

Tuy nhiên vì là Đạo “Như Thật” nên chúng tôi cũng tìm hiểu sự thật một chút về Nhà Sư THÍCH THIỆN TÀI là ai mà làm bận tâm Đức Tăng Thống đến vậy, và Sư Thiện Tài có mưu lược hay xảo thuật gì mà để thu phục được Hòa Thượng Viên Lý “đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” theo Giáo Chỉ qui kết để được một cái nón cối đặc biệt như thế?

Khi nhà Sư Thích Thiện Tài chưa lên tiếng chúng tôi cũng đã có ý kiến là không thể qui kết ai ở VN qua đều là CS, và có thể Hòa Thượng Viên Lý đã nghĩ vậy nên mời lên đài Giảng Pháp, mời dự Đại Hội và đề cử vào hàng Giáo Phẩm thì cũng chỉ là một sự thiếu cảnh giác, nếu Giáo Hội thấy được sự xâm nhập nguy hiểm, thì cảnh báo để loaị nhà Sư này ra là xong, chứ làm gì mà vì con sâu bám tay mà chặt bỏ cả cánh tay.

Vả lại theo tôi biết thì trong bất cứ một đại hội nào của GHPGVNTN cũng đều có một ban tổ chức  gồm Trưởng Ban, một hoặc nhiều Phó Ban chuyên trách và các Ủy viên với các phần vụ: Hành chánh, Tiếp Tân, Trật Tự, Vận chuyển, Kiểm soát, ẩm thực, v.v… Vậy thì với tư cách là Trưởng ban tổ chức Đại hội vừa rồi do Hoà Thượng Thích Trí Lãng và diễn ra tại Chùa Thích Ca Đa Bảo của Hòa Thượng thì Ban tổ chức và Hoà Thượng trực tiếp hoạt động ra sao mà lại để cho một Sư Quốc Doanh vào dự họp như vậy rồi qui kết cho trách nhiệm cho HT.Viên Lý?

Nay qua lá Thư của TT.THÍCH THIỆN TÀI xác minh :

“…..Phật tử Diệu Mãn quen với Sư bà Thích Nguyên Thanh trụ trì Chùa An Lạc, thành phố San Jose, Ca, giới thiêu Sư Bà và mời tôi về giảng, qua nhiều lần thấy tôi nói chuyện lưu loát và chỉ nói Giáo lý không dính liếu gì thế gian pháp, nên Sư Bà ngỏ ý tôi vào Tổng vụ Hoằng Pháp của Giáo hội. Nhiều lần động viên nên tôi đồng ý, và Sư Bà giới thiệu tôi cho Hòa thượng Thích Viên Lý…”

Vấn đề được đề cử vào Tổng vụ Hoàng Pháp TT.Thiện Tài cho biết:

“Sau những ngày an cư, chính TT Quảng Long, Tổng vụ Hoằng Pháp mời tôi tham gia diễn giảng và tham gia Tổng vụ Hoằng Pháp, thật ra Ht Viên Lý chưa nói gì về tôi, vì Ht vai trò Chủ tịch, đem ai vào là do các Tổng vụ đệ trình. Vì dầu gì đi nữa, tôi là con người có khả năng trùng tuyên và nhớ vài lời Phật dạy, nhân phẩm và đạo đức ít nhiều phải có. 

Tôi khổng thể làm ngơ trước những dư luận sai sự thật, là Ht Viên Lý cấu kết Sư quốc doanh là Thích Thiện Tài, để tan rã Giáo hội…”

Vậy xin hỏi Sư bà Nguyên Thanh đang tại vị suy nghĩ như thế nào về sự hàm oan của HT.Viên Lý, và hạnh tu hành truyền bá giáo pháp như thật của Sư bà? Về đời thì đó là một trách nhiệm thuộc về lương tâm và sự thành tín trong xử sự giao tiếp.

Tình trạng Phòng TTPGQT và diễn đàn Tiếng nói lương tri tiếp tục huênh hoang đắc thắng, người Phật tử thầm lặng thì ngán ngẩm ai về chùa nấy, họ nghĩ đơn giản Giáo Hội vẫn là Giáo Hội, con đường giải trừ Pháp nạn và quốc nạn vẫn là con đường mà ai cũng phải đi tới (ngoại trừ Việt gian).

Nhiều Phật Tử buồn chán, nghĩ quẩn chuyện Giáo Hội rồi than vãn tâm sự: thôi thì Giáo Hội vẫn là Giáo Hội, Tăng Thống vẫn là Tăng Thống, Chùa vẫn là Chùa, còn Chùa thì còn Phật còn nơi để thờ phụng tu học, phẩm trật các Thầy là việc của Tổ chức thứ lớp cho Tăng Đoàn chứ có ăn nhằm gì đến người Phật tử bình thường, vả lại đâu phải chỉ một có Tăng Đoàn, nghĩ vậy rồi thầy nào đệ tử nấy thu gọn về chùa mình sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra, tình cảnh nầy đang xảy ra ít đi nữa thì cũng trong lúc này:

MƯỜI PHẦN LOẠI BẢY CÒN BA

LOẠI HAI CÒN MỘT THÀNH RA CÁI GÌ ?

*Kết thúc một sự rối loạn GHPGVNTN bằng phương pháp khuất  phục?

*Kết thúc một sự tan rã GHPGVNTN bằng biện pháp im lặng phó mặc?

*Cảm nghĩ của một Phật Tử về viễn ảnh của GHPGVNTN khi ngày tàn của chế độ xảy đến?

Nếu có thuận duyên, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này.

Midway City, Chơn Diệu 15/12/2013

HP/Chơn Diệu

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.