Tiếng Việt  |  English

Sinh Hoạt Ban Điều Hành Các Tỉnh Thành

Thư Từ Nhiệm của thành viên Ban Đại Diện, Ban hướng dẫn Trung ương tỉnh Quảng nam Đà nẵng

Chúng con nhận thấy rằng có những chức vụ quan trọng ngoài tầm tay của Ngài. Đã có nhiều lần chúng con thỉnh ý Ngài nên giao lại chức vụ nào quá quan trọng cho các bậc Tôn đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện đảm trách nhưng ngài trả lời “Tôi nhận là để có người”.

Thư Xin Từ Nhiệm của các huynh trưởng GĐPT truyền thống tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức hoạt động của BHD GĐPT Khánh Hòa không khả thi về phương diện giáo dục, phát triển tổ chức theo mục đích và tôn chỉ của GĐPT Việt Nam

Thất vọng về quyết định nhân sự mới của Giáo hội do ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT —–//—–   TÂM THƯ (V/v thất vọng quyết định nhân sự mới của Giáo hội do ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo) —o0o— Kính gửi: – Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN,               – Đồng kính gửi Chư Tôn Đức Tăng Ni, […]

Tỳ kheo Thích Viên Đức thuộc BĐD tỉnh Đồng Nai tán dương Ban lên tiếng và khuyên ông Võ Văn Ái, ông Lê Công Cầu nên từ chức

Nơi đây chúng tôi cũng xin ghi ơn đạo hữu Võ Văn Ái và đạo hữu Lê Công Cầu đối với GHPGVNTN. Tuy nhiên quý vị đã làm tổn thương uy danh của Giáo hội, làm mất hòa hợp tăng, tiếm chức tổng thư ký viện tăng thống... khiến cho GHPGVNTN khủng hoảng nghiêm trọng. Vậy chúng tôi kính mong hai vị nên từ chức để Giáo hội trường tồn, chư tăng hòa hợp.

Thư từ nhiệm của HT. Thích Tâm Trí – Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa

Con cũng đã có thư chất vấn gởi đến Đạo hữu Võ Văn Ái để khẩn cầu Đạo hữu trả lời. Nhưng, đã mười ngày qua Đạo hữu vẫn giữ thái độ im lặng. Sự im lặng này cho phép đi đến kết luận: Đạo hữu Võ Văn Ái sử dụng phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế như mũi giáo nhọn đâm ngược trở lại những người đồng hành trong cùng một Giáo Hội với Đạo hữu.

Ban hướng dẫn GĐPT Quảng Trị tuyên bố giải thể

Với tư cách quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Quảng Trị, chúng tôi tuyên bố giải thể BHDGĐPT tỉnh Quảng Trị.

Thư từ nhiệm của ĐĐ. Thích Thiện Phúc – Đặc Ủy Giáo Dục kiêm Đặc Ủy Thanh Niên Ban Đại Diện tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng

Con nhận thấy từ khi nhận chức đến nay con chẳng làm được gì cho Ban Đại Diện. Hơn nữa, Hòa thượng đã đơn phương điều hành hết tất cả mọi công việc Phật sự, nên con nghĩ rằng nếu có còn trên cương vị đó thì cũng như không mà thôi.

Tiểu sử huynh trưởng cấp dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú (1973 – 2013)

Suốt thời gian trên 50 năm anh đã gắn bó sinh hoạt tổ chức GĐPT, đã từng đứng trước “đầu sóng ngọn gió”, dám chấp nhận hy sinh vì mục đích lý tưởng Áo Lam, đã vượt qua bao gian nan – nguy hiểm với một thái độ bất khuất, trung kiên để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa Cáo Phó Htr cấp Dũng: Quảng Thừa TÔN THẤT PHÚ

Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Huynh trưởng cấp Dũng: Quảng Thừa TÔN THẤT PHÚ, Tạ thế lúc 21 giờ 15, ngày 25/12/2013 (23/11/Qúy Tỵ)

HT. Thích Tâm Trí – Chánh Đại Diện Tỉnh Khánh Hòa gởi thư chất vấn đạo hữu Võ Văn Ái

Mấy chục năm nay Đạo hữu phụ trách phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới thuộc GHPGVNTN là để phục vụ cho cái gì? Và mục đích của sự phục vụ ấy là gì? Mà lại dùng vọng ngôn xảo ngữ để vu cáo chư vị Hòa thượng trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo.