Tiếng Việt  |  English

Hình ảnh Lễ Tảo Tháp tại Tổ Đình Thập Tháp năm Kỷ Hợi 2019

Thường lệ hằng năm, đến ngày mùng 4 tháng Chạp, tất cả đệ tử Tăng Ni và Phật tử khắp nơi đều vân tập về Tổ đình Thập Tháp để cùng nhau thắp hương tưởng niệm ngày Húy nhật Bổn sư, Hòa thượng thượng Kế hạ Châu và tham dự Lễ Tảo Tháp, Hiệp Kỵ chư vị Tổ sư tại Tổ đình. 

Đồng thời chư Tôn đức thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN từ các tỉnh thành cũng vân tập về Tổ đình để tham dự ngày Lễ trọng đại này và dự họp Tổng kết Phật sự cuối năm.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày Lễ Tảo Tháp năm 2019: