Tiếng Việt  |  English

Hòa Thượng Thích Không Tánh uỷ lạo bệnh nhi Ung bướu – Sài gòn

Hòa Thượng Thích Không Tánh uỷ lạo bệnh nhi Ung Bướu. Để Cầu nguyện và chia sẻ những khó khăn bệnh tật của các cháu Bệnh nhi Ung thư trong mùa Dịch Covic19 Wuhan. Vào lúc 18g ngày 26-5-2020, HT. Thích Không Tánh cùng thầy Thích Nhật Kiên đã đến BV Ung Bướu thăm và biếu 115 phần quà cho các cháu Bênh Nhi Ung Thư (mỗi phần 400.000$ do Phật tử Chơn Hạnh Liên cùng Quý Ân nhân Hải ngoại giúp đỡ) và 10 phần cho các Bệnh nhân người lớn…Xin Thành Kính Tri Ân Công đức tất cả . Xin kính gửi Hình và Video biếu quà để Quý Ân nhân, Thân hữu Phật tử được biết.