Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Biếu Quà Từ Thiện Đợt 4

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, Phái Đoàn Từ Thiện của Tăng Đoàn GHPGVNTN để biếu quà hỗ trợ bà con tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phái Đoàn do Hòa Thượng Thích Không Tánh làm trưởng đoàn, và Thượng Toạ Thích Thiện Phúc, Đại Đức Thích Minh Nhiếp, Đại Đức Thích Phước Tịnh, cùng quý nam nữ Phật tử tháp tùng. Đây là đợt thứ 4 Hòa Thượng trưởng đoàn về biếu quà tại miền trung, đợt này phái đoàn đã đến những vùng bị ảnh hưởng của bão ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, mỗi nơi phát 300 phần quà, và nhiều phần phát sinh, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. 

Ban Thư Ký

Dưới đây là hình ảnh đính kèm