Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Họp Thường Niên và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống

Ngày 19 tháng 2 Âm lịch, Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN, và quý Huynh trưởng gia đình Phật tử từ các vùng miền như: Sài Gòn, Bình Định, Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị đều trở về mảnh đất cố đô Huế, tại Chùa Phước Thành để tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống GHPGVNTN và Buổi Họp Thường Niên của Tăng Đoàn.

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 2 năm Tân Sửu (30-31/3/2021), Chư Tôn Giáo Phẩm đã trở về tham dự đông đủ! Dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh – Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH, cùng sự tham gia của chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và hơn 100 Huynh trưởng GĐPT thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Từ trưa ngày 18 tháng 2 năm Tân sửu, chư tôn đức đã quang lâm và cùng dùng buổi cơm thân mật trong buổi chiều cùng ngày. Đến 19h00, Chư tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành đã có phiên họp thường niên để bàn thảo những công việc Phật sự sắp tới của năm Tân Sửu và một số Phật sự quan trọng khác.

Vào lúc 10h00, sáng ngày 19 tháng 2 năm Tân sửu, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống chính thức được bắt đầu, buổi lễ được Sự Chứng Minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh – Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Định – Chủ pháp sự buổi lễ, cùng với sự tham dự của chư Tôn Giáo Phẩm, chư tăng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN và nam nữ Phật tử.

Sau Lễ Cúng Ngọ, Chư tôn Giáo Phẩm đã vân tập trước án thờ Lịch Đại Tăng Thống để đảnh lễ tưởng niệm, và truy niệm công đức của quý Ngài. Buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm, trọng thể và ấm áp, mang đến cho chư tăng cũng như Phật tử các giới niềm tin tưởng vào Tăng Đoàn GHPGVNTN, sẽ tiếp bước theo đường hướng đạo pháp và dân tộc của hiến chương GHPGVNTN, cũng như của Đức Đệ Tứ Tăng Thống – Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống – Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Ban Thư Ký

Dưới đây là hình ảnh của buổi lễ: