Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Đức Thượng Thủ Đầu Năm Tân Sửu – 2021

Sáng ngày mồng 2 tết, (13/2/2021) Đại diện HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN đến Phương Trượng của đức Thượng Thủ để đảnh lễ khánh tuế Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Dẫn đầu do HT. Thích Chơn Phương, HT Thích Thiện Tánh, TT. Thích Minh Đức, TT. Thích Minh Chơn, TT. Thích Minh Tuệ, ĐĐ. Thích Minh Nhiếp, ĐĐ. Thích Phước Tịnh và chư tăng tháp tùng. Thay lời Hòa Thượng Viện Trưởng, HT. Thích Chí Thắng đã dâng lời khánh tuế lên Đức Thượng Thủ “cầu nguyện Ngài sức khỏe miên trường, cửu trụ ta bà để dẫn dắt con thuyền Tăng Đoàn GHPGVNTN vượt qua pháp nạn.” 

Đức Thượng Thủ hoan hỷ nhận lời khánh chúc, cầu nguyện cho Tăng Đoàn ngày một phát triển lớn mạnh.

Ban Thư Ký

Hình ảnh đính kèm.