Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Hạ Lạp Đức Thượng Thủ

Chiều ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý (13/9/2020), Đại Diện Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến Phương trượng của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn để đảnh lễ khánh chúc hạ lạp lên Ngài.

Hòa Thượng Viện Trưởng- Thích Viên Định, thay lời chư tôn đức hiện diện, HT. Viện Trưởng đã dâng lời khánh chúc lên Đức Thượng Thủ, nguyện cầu Đức Thượng Thủ mạng thọ miên trường, để là bóng cây đại thọ che mát cho hậu thế.

Đức Thượng Thủ hoan hỷ thọ nhận, và ban lời đạo từ sách tấn. Sau đó phái đoàn chụp hình lưu niệm và thảo luận một số Phật sự quan trọng.

Ban Thư Ký Tăng Đoàn