Tiếng Việt  |  English

Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


Tưởng niệm Quốc sư Phước Huệ tại tổ đình Thấp Tháp

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

– Kính bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

– Thưa quý Thiện tri thức, cùng đồng bào, Phật tử các giới trong và ngoài nước.                

Như quý vị đã biết, thời gian qua, GHPGVNTN đã bị biến tướng, không còn hoạt động đúng theo Hiến Chương giáo hội, Quy Chế Viện Tăng Thống, Nội quy Viện Hoá Đạo, thiếu tinh thần lục hoà, từ bi của Phật giáo. Nhất là có những quyết định độc đoán, đi ngược lại xu thế vận động tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Sau Giáo Chỉ số 10, hầu hết chư Tăng từ hàng Giáo Phẩm Trung Ương đến các Ban Đại Diện tỉnh, thành trong và ngoài nước đều từ chức. Tuy bị ngưng chức, từ chức, nhưng chư Tăng vẫn là thành viên trung kiên của GHPGVNTN.

Nhằm bảo vệ Hiến Chương và phục hoạt GHPGVNTN, đồng thời hỗ trợ công cuộc vận động cho tự do, dân chủ nhân quyền Việt Nam, chư Tăng quyết định trở lại sinh hoạt theo hình thức Tăng Đoàn như truyền thống của lịch đại Tổ sư.

Hôm nay, ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 20.02. 2014) chư Tăng vân tập về Tổ Đình Thập Tháp tỉnh Bình Định dự Lễ huý kỵ Quốc Sư Phước Huệ.

Trong dịp này, chư Tăng đã cùng nhau đến Tu viện Nguyên Thiều, trước Bảo tháp Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, đảnh lễ, niệm hương nguyện cầu Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống chứng minh cho chúng con, những thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương, Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo, Ban Đại Diện các tỉnh thành vừa bị ngưng chức, từ nhiệm tiếp tục hoằng dương Phật pháp theo hình thức Tăng Đoàn như xưa, với danh xưng: Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngưỡng nguyện Giác linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống thuỳ từ chứng minh gia hộ cho chúng con.

Trước bảo tháp đức đệ tứ Tăng Thống

Niêm hương trước bảo tháp đức đệ tứ Tăng Thống

Sau đó, chư Tăng đã thành lập Ban Vận Động tham gia Tăng Đoàn gồm Chư tôn đức sau đây:

– Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế: HT Thích Chí Thắng, HT Thích Chơn Niệm.

– Tăng Đoàn Quảng Trị: Thượng tọa Thích Từ Giáo

– Tăng Đoàn Quảng Nam-Đà Nẵng: HT Thích Thiện Tường

– Tăng Đoàn Bình Định: Thượng Toạ Thích Viên Hải

– Tăng Đoàn Khánh Hoà: HT Thích Tâm Trí

– Tăng Đoàn Lâm Đồng: HT Thích Như Tấn

– Tăng Đoàn Miền Quảng Đức: HT Thích Không Tánh

– Tăng Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu: HT Thích Thanh Tịnh

– Tăng Đoàn Đồng Nai: Thượng toạ Thích Viên Đức

Các tổ chức Cư sĩ Phật tử, Gia Đình Phật tử các cấp… vẫn sinh hoạt theo sự điều hành từ Trung Ương đến địa phương trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng Đoàn.

Kính bạch Chư tôn đức cùng quí Phật tử trong và ngoài nước.

Vì sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi xin được cung thỉnh chư tôn đức cùng quý vị trong các thành phần dưới đây hoan hỷ tham gia cùng Tăng đoàn chúng tôi:

– Trong nước: Ngưỡng mong chư Tôn đức đã từng tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ sau Đại hội Bất thường tại tu viện Nguyên Thiều, năm 2003, cũng như chư Tăng và Phật tử các tổ chức Giáo hội khác cùng tham gia sinh hoạt phật sự Tăng Đoàn.

– Ngoài nước: Kính cung thỉnh Chư tôn thiền đức cùng quí Phật tử đã sinh hoạt trong hệ thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các châu lục hải ngoại từ năm 1992 đến nay.

Sau đây là:

HỆ THỐNG TỔ CHỨC TĂNG ĐOÀN

A. Danh xưng: Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất (viết tắt TĐPGVNTN)

B. Đường Hướng, Tôn Chỉ:

– Theo Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bản tu chính năm 1973.

– Vận động phục hoạt pháp lý GHPGVNTN và vận động dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, bảo toàn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam.

– Mở rộng sinh hoạt Tăng Đoàn và ủng hộ các Đoàn thể, Tổ chức và Cá nhân có cùng mục đích vận động dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam.

 C. Tổ chức:

Tại Trung ương, gồm 2 Hội đồng:

I. Hội đồng Chứng minh:

                        – Thượng thủ Hội đồng chứng minh

                        – Phó Thượng thủ

                        – Chánh Thư ký

                        – Thành viên

 II. Hội đồng Điều hành:

                         – Viện trưởng Hội đồng Điều hành

                        – Phó Viện trưởng

                        – Tổng Thư ký

                        – Tổng Thủ quỹ

                         – Các Tổng Ủy viên:

                       1. Tổng Ủy viên Tăng sự

                      2. Tổng Ủy viên Hoằng pháp

                      3. Tổng Ủy viên Giáo dục

                      4. Tổng Ủy viên Văn hóa

                      5. Tổng Ủy viên Cư sĩ

                      6. Tổng Ủy viên Từ thiện xã hội

                      7. Tổng Ủy viên Thanh niên

                      8. Tổng Ủy viên Kiến thiết

                      9. Tổng Ủy viên Tài chánh

Tại địa phương:

III. Ban Điều hành TĐPGVNTN các tỉnh, thành, quận, huyện: 

                       – Trưởng ban

                       –  Phó ban

                       – Thư ký

                       – Thủ quỹ

                       – Các Ủy viên

Sau thời gian công bố Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi sẽ cung thỉnh các thành phần nhân sự Hai Hội Đồng để suy cử đăng lâm pháp tịch.

Các ý kiến trên đây đã được chư Tăng Yết-ma thông qua.

“Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất” hy vọng, với bản thể hòa hợp, thanh tịnh của Tăng già, cộng với tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám, chư Tăng sẽ bỏ qua những dị biệt trong quá khứ, hướng về tương lai, vì người dân đau khổ đang mong chờ sự cứu giúp, mà cùng nhau kết hợp tất cả các đơn vị, tổ chức, thành viên trong và ngoài nước như sau Đại hội Bất thường tại tu viện Nguyên Thiều năm 2003. Được vậy, đó là điều may mắn lớn nhất cho sự phát triển tương lai của Dân tộc và Đạo pháp.

Ngưỡng mong Hồng ân Tam bảo chứng minh, Lịch đại Tổ sư, chư Thánh tử đạo hộ trì đoàn thể Tăng già chúng con được viên thành sở nguyện.

 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                         Làm tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định,

Ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (20.02.2014)

                            Thay mặt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh

Trước Chánh Điện Tu Viện Nguyên Thiều

Chư tôn đức trước Chánh Điện Tu Viện Nguyên Thiều

 

CHƯ TĂNG ĐỒNG THUẬN                                                                         

 1. Hòa thượng Thích Diệu Tánh
 2. Hòa thượng Thích Diệu Trí
 3. Hòa thượng Thích Viên Định 
 4. Hòa thượng Thích Không Tánh                   
 5. Hòa thượng Thích Chí Thắng                     
 6. Hòa thượng Thích Như Tấn
 7. Hòa thượng Thích Chơn Niệm          
 8. Hòa thượng Thích Tâm Trí
 9. Hòa thượng Thích Chơn Phương               
 10. Hòa thượng Thích Thiện Tánh
 11. Hòa thượng Thích Tánh Nhơn
 12. Hòa thượng Thích Thanh Tịnh
 13. Hòa thượng Thích Thiện Tường (Tam Kỳ)
 14. Thượng tọa Thích Khế Viên   
 15. Thượng tọa Thích Thông Đạt
 16. Thượng tọa Thích Tâm Không
 17. Thượng tọa Thích Minh Đức
 18. Thượng toạ Thích Viên Đức
 19. Thượng toạ Thích Đồng Thinh
 20. Thượng tọa Thích Viên Kiên
 21. Thượng tọa Thích Viên Hải (Tổ đình Thập Tháp)
 22. Thượng tọa Thích Viên Hải (Chùa Phổ Tịnh)
 23. Thượng tọa Thích Viên Hỷ
 24. Thượng tọa Thích Minh Tuệ (Huế)
 25. Thượng tọa Thích Minh Chơn
 26. Thượng tọa Thích Từ Giáo
 27. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước
 28. Đại đức Thích Tín Hạnh
 29. Đại đức Thích Đồng Thọ
 30. Đại đức Thích Thiện Phúc
 31. Đại đức Thích Đồng Minh
 32. Đại đức Thích Tín Pháp
 33. Đại đức Thích Minh Nhiếp
 34. Đại đức Thích Hạnh Phương
 35. Đại đức Thích Minh Siêu
 36. Đại đức Thích Huyền Tuệ
 37. Đại đức Thích Phước Thọ
 38. Đại đức Thích Khánh Nhân
 39. Đại đức Thích Minh Thiệu
 40. Đại đức Thích Phước Tịnh
 41. Đại đức Thích Minh Đạo
 42. Đại đức Thích Phước Huệ 
 43. Đại đức Thích Minh Hải
 44. Đại đức Thích Minh Thanh
 45. Đại đức Thích Khánh Trì
 46. Đại đức Thích Khánh Liên
 47. Đại đức Thích Phước Khánh
   Xem bản chính:

1342 5    6

 

Các tin khác

Cáo Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Diệu Trí (1931– 2021)

CÁO BẠCH - Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Môn đồ Pháp phái và thế quyến Vô cùng kính tiếc báo tin: TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG Thượng NHẬT Hạ KHAI Tự DIỆU TRÍ (1931– 2021)

Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ HĐCM Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trưởng lão Hòa Thượng họ NGUYỄN, húy THANH BÌNH. Ngài sinh ngày 26 tháng Giêng năm Tân Mùi (ngày 14.3.1931), tại thôn Mỹ Duyệt hạ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Như Hưng ( ? -1954) Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Huấn ( ? -1948) Hai cụ sinh hạ được 4 người con (2 trai, 2 gái), Ngài là con thứ hai, sau Ngài là 2 người em gái.

Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2565 của Trưởng Lão Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch: - Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni. - Cùng toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày Đại Lễ Phật Đản, ngày trần gian chào đón Đức từ phụ cứu độ chúng sanh thoát vòng khổ lụy. Nhân ngày vui này, thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi trân trọng kính gửi đến chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất,..

Giáo Chỉ Tấn Phong Giáo Phẩm Hòa Thượng Thích Viên Hải

 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH VP: Chùa Kim Quang, 18 Duy Tân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.  Phật lịch 2564                                                  […]

Thông Điệp Phật Đản PL.2564 của Đức Trưởng Lão Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Cùng toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Đông tàn, Xuân qua, bốn mùa tuần hoàn theo định luật của vũ trụ, Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vésakha Ấn Độ, ngày Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2564, lại đến với tất cả người con Phật chúng ta. Nhân dịp này, thay mặt Chư tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành, tôi trân trọng kính gửi đến Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả đồng bào Phật tử trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong niềm tin hân hoan đón mừng Khánh đản của đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL.2563 Của Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn Đại đức, Thưa toàn thể đồng bào Phật tử, Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vésakha Ấn Độ, nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch, ngày Đức Phật Đản sanh, lần thứ 2.563. Nhân dịp này, thay mặt Chư tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành, tôi trân trọng kính gởi đến Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN gửi thư tán dương Đại Hội Thường Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ

Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN Kính gửi: Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ. Thưa Chư Liệt Vị, được biết Chư Tôn Hòa Thượng , Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào ngày 20 tháng 10 năm 2018, tại thành phố San Jose, California.

Thông Điệp Phật Đản PL.2562 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Có thể nói Mùa Phật Đản năm nay lại về trên quê hương Việt Nam trong khung cảnh đầy nhiểu nhương bất an đến từ “giặc nội xâm”, đến từ nạn đế quốc đỏ phương Bắc. … Đời sống bình nhật của người dân bị chính trị hóa quá ư gian trá, thiển cận. Nói sao cho cùng, viết sao cho cạn?

Thông điệp Phật Đản PL. 2561 của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thay mặt Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin khẩn thiết kêu gọi mọi người dân Việt Nam không phân biệt chính kiến, đảng phái, tôn giáo, các hội đoàn, các thân hào nhân sĩ trong và ngoài nước, tất cả người Việt chúng ta hãy vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc và ...

Thông điệp Phật đản PL.2560 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Tăng Đoàn GHPGVNTN, xin chân thành kêu gọi những nhà hữu tâm, hữu trách hãy vì vận nước an nguy mà gác bỏ quá khứ, gác bỏ những quan điểm, những lập trường, những quyền và lợi ích cục bộ của đảng phái, của hội đoàn, của tổ chức và cá nhân mình; để chung sức, chung lòng, cùng nhau giải cứu những khủng hoảng trước mắt của đất nước, khủng hoảng về đạo đức xã hội và học đường, khủng hoảng về môi trường và biến đổi khí hậu, khủng hoảng về tình tự dân tộc,...

Giáo Chỉ của Đức Thượng thủ TĐGHPGVNTN

Cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành, và Trưởng Ban Điều Hành các Miền, Tỉnh, Thành Tăng Đoàn GHPGVNTN, đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ II (2016 – 2020)

Thư thành kính phân ưu đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

Sự ra về của Đức Đại Lão Thượng Thủ lúc này là một mất mát vô cùng lớn lao cho thất chúng đệ tử Phật trong và ngoài nước! Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Tăng Ni tín đồ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong và ngoài nước, thành kính phân ưu và cùng chia sẻ sự mất mát lớn lao của chúng ta.

Thông điệp Phật đản PL. 2559 của đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão TĐGHPGVNTN, tôi trân trọng kính gửi đến chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và Dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Tâm Thư của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Xin cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh tổ tiên dân tộc, các Thánh tử đạo phù hộ cho mọi người dân Việt Nam hiện đang ở khắp mọi phương trời ôm chầm lấy nhau trong hơi ấm của tình tự dân tộc, trút bỏ mọi hận thù do ngộ nhận và cố chấp, để cùng nhau quây quần trước đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đốt nén hương lòng dâng lên với lời thệ...

Thông điệp Xuân Ất Mùi – 2015 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Trước thềm năm mới Ất Mùi, 2015, chúng tôi xin thay mặt Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thành kính gửi đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý vị thiện tri thức, cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước, lời cầu chúc đầu năm mới an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường, vượt qua mọi khó khăn để thành tựu sứ mệnh Hoằng dương Chánh pháp, bảo vệ Tổ quốc, chống ngoại xâm, phụng sự dân tộc.

Thư vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh của TĐGHPGVNTN

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Việt Nam. Thành kính vấn an sức khỏe, Nguyện cầu Tam Bảo gia trì Pháp lực Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm bình phục.

Thông bạch Phật đản PL. 2558 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nguyện cầu đất nước sớm có tự do dân chủ, nhân quyền, nhân dân được an cư lạc nghiệp, cảnh lầm than đói nghèo, tù tội được xóa bỏ. Triệu người như một kề vai góp sức chống ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải để không thẹn với tiền nhân đã khổ công gầy dựng.

Tăng đoàn PGVNTN quốc nội kính thư đến Trưởng lão HT. Thích Tâm Châu

Vì hoàn cảnh hiện nay, chỉ có chư Tăng trong và ngoài nước cùng nhau “hợp quần gây sức mạnh” thật tâm đoàn kết hòa hợp bên nhau mới mong góp phần giải trừ được quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Chúng con xin y giáo phụng hành.

HT. trưởng lão Thích Tâm Châu nhận lời chứng minh đạo sư Tăng đoàn PGVNTN hải ngoại

Với bản-hoài, tận tâm phụng sự Phật-pháp, phục-vụ chúng sinh, cầu nguyện, đất nước Việt-Nam được toàn vẹn, phú cường, Phật-giáo Việt-Nam được phục-hưng lâu dài. Không vì lợi danh, tranh chấp, chỉ vì đạo-tình với tình thương vô úy, tự coi như ông lính già chữa cháy, chúng tôi hoan-hỷ nhận lĩnh ngôi vị lãnh-đạo tinh-thần Chứng Minh Đạo-Sư Tăng Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại.

Nhiệm vụ và quyền hạn của đức Tăng Thống đối với Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo

“Nhiệm vụ Đức Tăng Thống”, Điều thứ 11 không có điều khoản nào cho thấy Đức Tăng Thống có quyền ban hành bất cứ giáo chỉ hay quyết định cất chức, loại bỏ, tẫn xuất thành viên nào của Giáo Hội.