Tiếng Việt  |  English

Quyền Tự do Lập hội – Cẩm nang để thực hiện tốt quyền này


Trụ sở Liên Hiệp Quốc (ảnh sưu tầm)

Quyền Tự do Lập hội

Cẩm nang để thực hiện tốt quyền này

(Từ văn phòng của Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về tự do tụ tập ôn hoà và lập hội)

Hội là gì?

Từ “Hội” dùng để chỉ bất cứ một nhóm người nào và/hoặc bất cứ những pháp nhân nào ngồi lại với nhau để cùng hành động, phát biểu, thăng tiến, theo đuổi hoặc bảo vệ một lĩnh vực lợi íchchung (A/HRC/20/27, trang 13, đoạn 51). Một số loại hội đoàn thường gặp bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, các câu lạc bộ, hợp tác xã, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tôn giáo, các đảng chính trị, các nghiệp đoàn, các hội tài trợ và các nhóm hội trực tuyến (A/HRC/20/27, trang 13, đoạn 52).

Quyền Tự do Lập hội là gì?

Nói một cách đơn giản, quyền tự do lập hội bảo vệ cho bạn quyền thành lập hoặc gia nhập một nhóm người có cùng lập trường như bạn nhằm theo đuổi những lợi ích chung. Nhóm này có thể là chính thức hoặc không chính thức, và không có bất cứ yêu cầu nào buộc hội này phải đăng ký thì quyền tự do lập hội mới được áp dụng (A/HRC/20/27, trang 14, đoạn 56). Chỉ cần hai người là đủ để thành lập một hội (A/HRC/20/27, trang 14, đoạn 54).

Tại sao quyền tự do Lập hội quan trọng như thế?

Quyền tự do lập hội là một trong số những nhân quyền quan trọng nhất mà chúng ta sở hữu. Nó là một trong số những quyền cốt lõi – cùng với quyền tự do tụ tập ôn hòa – được thiết kế để bảo vệ khả năng ngồi lại với nhau và phục vụ lợi ích chung của con người. Nó là phương tiện thực hiện nhiều quyền dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội khác (A/HRC/20/27, trang 5, đoạn 12). Quyền tự do lập hội cũng đóng vai trò quyết định trong sự xuất hiện và tồn tại của các hệ thống dân chủ hữu hiệu bởi vì chúng là một kênh cho phép sự đối thoại, chế độ đa nguyên, tinh thần khoan dung và đầu óc cởi mở, ở đó các niềm tin hoặc quan điểm đối lập hoặc thiểu số được tôn trọng (A/HRC/20/27, trang 20 đoạn 84)

1/ Hội của tôi có cần phải đăng ký hay không? Không

Quyền Tự do Lập hội bảo vệ tất cả các hội đoàn một cách ngang nhau dù có đăng ký hay không. Các cá nhân tham gia các hội đoàn không đăng ký nên được tự do thực hiện bất cứ hành động hợp pháp nào, bao gồm quyền tổ chức và tham gia các cuộc tụ tập ôn hòa, và không nên chịu các biện pháp trừng phạt hình sự (A/HRC/20/27, trang 14, đoạn 56)

2/ Quyền Tự do Lập hội có áp dụng cho tôi không? Có

Bất luận bạn là ai. Điều 22 của Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) cộng nhận rằng quyền Tự do Lập hội nên được hưởng bởi tất cả mọi người như đã được quy định bởi Công ước này (xem khoản 2 về sự không phân biệt đối xử) và các Nghị quyết 15/21, 21/16 và 24/5 của Hội động Nhân quyền. Trong nghị quyết 24/5, Hội đồng nhân quyền nhắc nhở các Nhà nước thành viên về nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ các quyền  tụ tập ôn hòa và và lập hội tự do của các cá nhân, dù ở trên mạng hay ngoài đời, bao gồm trong bối cảnh các cuộc bầu cử, và bao gồm những người thuộc phe thiểu số hoặc có quan điểm hoặc niềm tin đối lập đang tìm cách thực hiện hay thăng tiến các quyền này (A/HRC/26/29, trang 9, đoạn 22). Luật pháp không nên thiết lập bất cứ những hạn chế cụ thể nào lên các cá nhân, bao gồm trẻ em, người nước ngoài, các cộng đồng ngôn ngữ và sắc tộc thiểu số, các cá nhân đồng tính và phụ nữ, như là một ít trường hợp điển hình (A/HRC/20/27, trang 14, đoạn 54; A/HRC/26/29, trang 6-7, đoạn 18). Quyền tự do lập hội cũng mở rộng đến những thực thể pháp lý (vd: 2 hội đoàn quyết định sáp nhập thành một tổ chức).

3/ Nhà nước có nghĩa vụ thăng tiến quyền tự do lập hội không? Có

Các nhà nước có nghĩa vụ thực hiện những biện pháp tích cực để thiết lập và duy trì một môi trường tạo điều kiện cho sự hoạt động của các hội đoàn. Các thành viên của các hội phải được tự do thực hiện quyền lập hội của họ mà không sợ bị đe dọa, hăm dọa hoặc bạo lực bao gồm: sách nhiễu, xử tử tùy tiện hoặc vắn tắt, bắt hoặc giam giữ tùy tiện, tra tấn, các chiến dịch bôi nhọ trên truyền thông hoặc cấm đi lại (A/HRC/20/27, trang 15-16, đoạn 63). Các nhà nước cũng có nghĩa vụ không ngăn cản quá đáng việc thực hiện quyền tự do lập hội. Các thành viên của các hội nên được tự do quyết định các điều lệ, cơ cấu tổ chức và sinh hoạt, và làm quyết định mà không cósự can thiệp của nhà nước. Các hội nên được hưởng, trong số những quyền khác, các quyền bày tỏ ý kiến, phổ biến thông tin, sinh hoạt với công chúng và vận động các chính phủ và các định chế nhận quyền quốc tế (A/HRC/20/27, trang 16, đoạn 64). 

4/ Liệu có phải đăng ký nếu muốn thành lập một pháp nhân không? Có 

Có thể chấp nhận được khi yêu cầu một hình tức đăng ký nào đó để tạo lập một hội có tư cách pháp nhân riêng, nhưng điều quan trọng là giới chức chính quyền phải hành động với thiện chí, và một cách kịp thời và không phân biệt. Báo cáo viên đặc biệt đánh giá tốt nhất là các thủ tục thực hành nên đơn giản, không phiền hà, miễn phí và dễ nhanh chóng. (A/HRC/20/27, trang 14, đoạn 57); A/HRC/RES/22/6). Việc đăng ký không nên được xem như một thể thức xin phép. Vậy, nên có một “thủ tục thông báo” (từ hội đoàn đăng ký) (thay vì “thủ tục cấp phép trước”) để thành lập một tổ chức. (A/HRC/20/27, trang 21, đoạn 95). Bằng một thủ tục thông báo, các hội tự động được cấp tư cách pháp nhân ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền được thông báo bởi những người sáng lập rằng một tổ chức đã được thành lập. Dù vậy, việc thông báo không nên là điều kiện tiên quyết cho sự hiện hữu của một hội (A/HRC/20/27, trang 15, đoạn 58). Các luật mới được thông qua không nên yêu cầu các hội đoàn đã đăng ký trước đó phải đăng ký lại (A/HRC/20/27, trang 15, đoạn 62).

5/ Chính quyền có thể trì hoãn hồ sơ của tôi một cách vô thời hạn hoặc bác đơn mà không báo cho tôi không? Không

Các cơ quan đăng ký phải bị buộc hành động ngay lập tức và luật pháp nên quy định thời hạn ngắn để trả lời các hồ sơ đã nộp. Trong thời gian ấy, các hội nên được mặc nhiên công nhận làhoạt động hợp pháp cho đến khi được chứng minh khác hơn. Nếu chính quyền không hồi đáp trong thời hạn rõ rệt và ngắn thì kết quả nên được xem là một mặc định rằng hội đang hoạt động hợp pháp. Các hội mà hồ sơ bị bác nên có cơ hội để kháng cáo quyết định trước một toà án độc lập và không thiên vị (A/HRC/20/27, trang 15, đoạn 61).

6/ Nhà nước có nên đối xử với các hội đoàn và doanh nghiệp ngang nhau hay không? Có

Nhà nước nên tránh các biện pháp nhắm vào hoặc đè nặng lên các tổ chức xã hội dân sự một cách bất cân xứng, như áp đặt các quy tắc phê duyệt phiền hà, các thủ tục hoặc các yêu cầu chuyên biệt khác dành cho hội mà không áp dụng đối với các thực thể vị lợi nhuận (A/HRC/23/39, trang 8, đoạn 24). Ví dụ như việc đăng ký một hội, không nên khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn việc đăng ký một thực thể vị lợi nhuận (A/HRC/26/29/Add.2, trang 14-15, đoạn 56-58).

7/ Quyền tự do lập hội có bao gồm khả năng tiếp cận các nguồn lực không? Có 

Khả năng tìm kiếm, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực từ các nguồn nội địa, nước ngoài và quốc tế của các hội là một phần quan trọng không thể tách rời của quyền tự do lập hội (A/HRC/20/27, trang 17, đoạn 67; A/HRC/23/39, trang 4, đoạn 8 ).  Từ “những nguồn lực” chứa đựng một khái niệm rộng lớn bao gồm sự chuyển khoản tài chính, sự quyên góp hiện vật, các nguồn vật lực, nhân lực và  nhiều nữa (A/HRC/23/39, trang 5, đoạn 10). Việc nhận các cấp khoản từ ngoài và trong nước không cần phải có sự đồng ý của chính quyền (A/HRC/20/27, trang 17, đoạn 68) và cả các hội đăng ký cũng như không đăng ký đều có quyền tự do tìm kiếm và đạt được sự hỗ trợ tài chính và các nguồn lực từ các thực thể quốc nội, hải ngoại và quốc tế (A/HRC/20/27, trang 17, đoạn 68). Để có nhiều thông tin chi tiết hơn xin hãy xem tài liệu của Báo Cáo Viên Đặc Biệt về các nguyên tắc tổng quát về bảo vệ không gian dân sự và quyền tiếp cận nguồn lực được phát hành bởi Cộng đồng các Quốc gia dân chủ.

8/ Quyền tự do lập hội có áp dụng trực tuyến hay không? Có

Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ đầy đủ quyền tự do lập hội trực tuyến cũng như không trực tuyến (Nghị quyết HRC24/5). Mạng toàn cầu đặc biệt là truyền thông xã hội và các kỹ thuật truyền thông khác là những công cụ quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho quyền tự do lập hội trong thế giới thực. Mọi người có quyền tập hợp trong không gian ảo, tụ tập trực tuyến để biểu tỏ ý kiến của họ (Nghị quyết HRC21/16). Tất cả các nhà nước nên đảm bảo rằng sự tiếp cận internet được duy trì mọi lúc kể cả những thời điểm có bất ổn chính trị (A/HRC/17/27, đoạn 79). Bất cứ quyết định khóa chặn các nội dung trên mạng toàn cầu phải được thực hiện bởi một cơ quan tư pháp có thẩm quyền hoặc một cơ cấu độc lập với các ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng thương mại, hoặc các ảnh hưởng không được phép khác.(Id.)

9/ Chính quyền có thể can thiệp vào công việc nội bộ của hội hay không? Không

Chính quyền phải kiềm chế sự can thiệp vào việc nội bộ của hội và tôn trọng quyền riêng tư của hội như đã được quy định trong điều 17 của Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (A/HRC/20/27, trang 16, đoạn 65). Chính quyền không được phép đặt điều kiện đối với các quyết định và sinh hoạt của hội; lật ngược việc bầu cử các thành viên quản trị; đặt điều kiện phải có một đại diện chính phủ hiện diện cho các quyết định của các thành viên quản trị; yêu cầu hội đệ trình các báo cáo trước khi công bố; hoặc yêu cầu các tổ chức đệ trình bản kế hoạch công việc lên chính quyền để được chấp thuận (Id.). Một số cơ cấu độc lập có quyền kiểm tra hồ sơ của các hội như là một cơ chế để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhưng một thủ tục như thế không được tùy tiện và phải tôn trọng các nguyên tắc không phân biệt đối xử và quyền riêng tư (Id.).

10/ Việc chiến đấu với tội phạm, tự nó và riêng nó, có là một lý do chính đáng để giới hạn quyền lập hội hay không? Không

Việc chiến đấu với sự gian lận, sự biển thủ, rửa tiền và các tội phạm khác là một mối quan tâm chính đáng của nhà nước nhưng chỉ đơn thuần theo đuổi một mối quan tâm chính đáng là không đủ. Các giới hạn phải được quy định bởi luật và phải “là cần thiết” trong một xã hội dân chủ. Các giới hạn phải cân xứng với lợi ích cần được bảo vệ và là những biện pháp xâm phạm tối thiểu để đạt được mục đích mong muốn (A/HRC/23/39, trang 8, đoạn 23; Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị điều 12). 

11/ Chính quyền có thể đặt những giới hạn đặc biệt lên quyền tự do lập hội trong thời gian bầu cử hay không? Không

Thời gian bầu cử là thời điểm đặc biệt trong đời sống của một quốc gia để xác nhận và thậm chí tăng cường các nguyên tắc dân chủ. Trong thời gian bầu cử, ngưỡng để áp đặt giới hạn nên cao hơn thường lệ (A/62/299, trang 10, đoạn 25). Những cuộc bầu cử thực sự không thể có được nếu quyền tự do lập hội bị tước đoạt (A/68/299, trang 20, đoạn 56). Các hội nên có quyền tự do tham gia các sinh hoạt liên quan đến tiến trình bầu cử dù họ có ủng hộ chính phủ hay không (A/68/299, trang 17, đoạn 46)

12/ Một hội có thể bị đình chỉ hoặc giải tán vì không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo hoặc vi phạm luật pháp không đáng kể? không

Nếu một hội không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo của nó, thì sự vi phạm luật pháp không đáng kể như thế không nên dẫn đến sự đóng cửa hội hoặc sự truy tố hình sự đối với những người đại diện của nó; lẽ ra, hội này nên được yêu cầu nhanh chóng điều chỉnh tình trạng của nó (A/HRC/23/39, trang 12, đoạn 38). Việc đình hoãn và giải thể trái ý muốn đối với một hội nên chỉ có thể xảy ra, trong sự tuân thủ luật nhân quyền quốc tế, khi có một nguy hiểm rõ ràng và cận kề dẫn đến việc xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc gia. Những biện pháp như thế cũng nên cân xứng với mục tiêu chính đáng được theo đuổi và chỉ được sử dụng khi những biện pháp mềm dẻo hơn không thích hợp (A/HRC/20/27, trang 18, đoạn 75). Hơn nữa, những biện pháp hà khắc như thế chỉ nên được thực hiện bởi những toà án độc lập và không thiên vị (A/HRC/20/27, trang 18, đoạn 76).

13/ Tôi có được quyền tiếp cận một phương cách giải quyết hiệu quả nếu quyền tự do lập hội của tôi bị vi phạm hay không? Có

Nhà nước có nghĩa vụ thành lập các cơ chế khiếu nại hiệu quả và dễ tiếp cận, những cơ chế này có khả năng điều tra các cáo buộc vi phạm hay xâm phạm nhân quyền, bao gồm những vi phạm liên quan đến các quyền tự do lập hội, một cách độc lập, nhanh chóng và quán triệt(A/HRC/20/27, trang 19, đoạn 77). Nơi nào quyền tự do lập hội bị kiềm hãm một cách không đúng đắn, các nạn nhân nên có quyền đòi điều chỉnh và bồi thường thích hợp và công bằng (A/HRC/20/27, trang 19, đoạn 81).

Huỳnh Thục Vy dịch

Xem bản chính: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/11/freedom-of-association-best-practices-factsheet.pdf

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.