Tiếng Việt  |  English

Suy tư của một cư sĩ cho hiện tình Phật giáo


Bồ tát Quán Thế Âm, ảnh sưu tầm

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa chư Đạo hữu, cùng quý vị quan tâm,

Đọc Tâm Thư của Hòa thượng Viên Định con rất cảm động. Con xin chân thành cầu nguyện Đức Bồ tát Avalokitesvara gia hộ cho Phật sự viên thành, chư Tăng hòa hợp dưới quang đạo Lục Hòa làm đuốc soi sáng mọi vô minh nấp dưới danh nghĩa giáo quyền qua 3 giáo chỉ: 2, 9, và 10 đã gây ra không biết bao nhiêu là đổ vỡ khóc cười trong lòng Phật tử tứ chúng. Được như thế con nguyện đội ơn bằng cách suốt đời chay tịnh, sống hạnh từ bi cứu mình và cứu đời.

Nhớ xưa vua Lê Long Đỉnh hoang dâm vô đạo, bỏ bê việc nước, xa hoa phung phí, sưu cao thuế nặng đè đầu cỡi cổ lương dân tiếng oán than dậy trời ngập đất. Sĩ phu trong nước uất hận ngút trời chỉ mong dứt trừ ông vua bạo ngược cứu dân khỏi cảnh lầm than. Vào thời đó có khá nhiều nhóm vũ trang khởi nghĩa, nhiều lãnh tụ vốn xuất thân võ biền – hào phú đã đích thân cung kính thỉnh mời giới Thiền lâm tham mưu giúp họ lật đỗ ông vua bạo ngược nhưng quý ngài đều một mực từ chối. 

Từ chối không vì trái tim khối óc của quý ngài đã hóa đá trước khổ đau của đồng bào và đồng loại. Ngược lại với hạnh ba la mật của 4 tâm từ, bi, hỷ, và xả, tình thương của quý ngài còn thâm sâu hơn con người trần tục rất nhiều. Nhưng một khi đã mặc vào thân mình chiếc áo Như Lai, người tu có cách hành xử khác với lề thói trần tục. Bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ, người tu cũng phải hành xử hợp với giáo pháp từ bi và trí tuệ, cho nên mọi việc đều đã được quý ngài nhìn xa trông rộng cho một triều đại văn hiến thay thế những ông vua võ biền trong thời kỳ đầu kiến quốc vừa thoát vòng đô hộ của người Tàu. 

Làm quân sư tham mưu cho những lãnh tụ hào phú võ biền sẵn quân sẵn của là việc rất dễ và là con đường ngắn. Nhưng bằng cách ấy, sau khi lật đỗ một Lê Long Đỉnh này sẽ không tránh khỏi một Lê Long Đỉnh khác tái hiện (một khi đã chiếm lĩnh ngôi cao quyền lực, kẻ vũ phu nào lại không có lòng tham vô đáy). Thay vào đó, quý ngài đã chọn con đường bền vững hơn, lâu dài hơn khó khăn hơn và cố nhiên mục tiêu cốt lõi vẫn là xây dựng một triều đại văn hiến cho nước nhà. Đó là con đường giáo dục, đào tạo, dựng xây văn hiến cho thế hệ tiếp nối. Và quý ngài đã thành công, trong đó thành quả nổi trội nhứt là đào tạo ra một ông vua nhân từ đức độ, xây dựng một xã hội an vui thái hòa, một nền văn hóa từ ái mà kiên cường và sống động làm nền tảng vững chắc cho đời sau. Dù quyền bính có sang tay đổi họ nhưng giá trị nền tảng ấy vẫn vững bền trường cửu cho đến ngày nay. Mặc cho bụi mờ lịch sử nhiễu nhương phủ lấp, đất nước không ngừng bị câu xé bởi thế lực và tư tưởng ngoại lai, nhưng giá trị đó vẫn còn lấp lánh trong mỗi con người Việt Nam sau hơn 1000 năm vật đổi sao dời. 

Ngoại trừ đời nhà Trần, Phật tử Việt Nam từ thập niên 30 của thế kỷ 20 trở về trước không cần một tổ chức, giáo hội, và cũng không cần dựa vào bất kỳ thế lực chính trị thế quyền nào, nhưng mạch Đạo vẫn trường tồn, luôn luôn là trụ cột cho nền tự chủ quốc gia và văn hóa dân tộc. Đó là nhờ vào sự thanh tịnh của thiền môn và công phu thiền quán của tiền nhân. Dù ẩn thân nơi non cao rừng thẳm nhưng với lòng từ bi và trí huệ, bao giờ các vị thiền sư cũng có chính khách viếng thăm, tham vấn đạo an dân kiến quốc, hoặc tao nhân mặc khách luận bàn đạo giải thoát cứu nhân độ thế. Sử sách còn ghi, nếu không được thiền sư Phù Vân ẩn cư trên núi Yên Tử khai thị, chắc gì Trần Thái Tông trở thành vị vua anh minh xây nền cho một triều đại huy hoàng nhất nhì trong lịch sử, đồng thời cũng là một vị thiền sư cư sĩ tác giả nhiều tác phẩm cả Đạo lẫn Đời lưu danh hậu thế. 

Trải bao thời kỳ lịch sử tái diễn, thời nào cũng vậy mỗi khi đất nước suy vong đều có bàn tay bồ tát của chư vị thiền sư đắc đạo ta tay giúp nước dựng lại cơ đồ. Lịch sử cận đại trong thập niên 30 là một bằng chứng. Nếu không có cuộc chấn hưng Phật giáo của các vị thiền sư thời ấy làm sao đất nước có được Bồ tát Quảng Đức xuất hiện cứu nước, cứu đạo năm 1963.  

Tới thời Cộng sản, dù Phật giáo bị chính quyền phân hóa, tác động chia rẽ nhưng người Phật tử đã không mắc bẫy của nhà nước. Tuy bị khủng bố, cản ngăn, cấm cố, tù đày, khuynh đảo, mua chuộc, dọa nạt, cách phân gây thâm thù giữa Giáo Hội “hợp pháp” và Giáo Hội “bất hợp pháp”, nhưng quý ngài vẫn sáng suốt xem nhau là anh em một nhà tương tức tương hợp hóa giải một cách thông minh; phá vỡ mọi mưu toan của nhà cầm quyền, cùng nhau một thời giữ vững mạng mạch đạo pháp. Mỗi một yêu sách vận động Phật sự của Tăng Đoàn đưa ra và bị nhà nước khủng bố là lúc cái vòng “kim cô” của Đảng trên đầu Giáo Hội “hợp pháp” được nới ra một chút, Phật tử có thêm không khí để thở. Quý thầy Tuệ Sỹ, Mạnh Thát, cô Trí Hải, … được chư Hòa thượng Trí Thủ, Đôn Hậu,… che đậy để chư vị mở lớp đào tạo, trao truyền tư tưởng cho thế hệ mới mà giờ đây đang góp mặt hành đạo nhiều nơi trong và ngoài nước dưới danh nghĩa của cả hai Giáo Hội “hợp pháp” và “bất hợp pháp”.

Nhờ đâu, nguyên liệu chi, năng lượng nào để Phật tử Việt Nam làm nên ngôi nhà văn hóa kỳ diệu ấy cho dân cho nước? Theo con câu trả lời chỉ có 4 chữ duy nhứt là THỰC TU và THỰC CHỨNG. Chỉ khi nào Phật tử (4 chúng) nhứt là chư vị xuất gia có thực tu và thực chứng mới có thể dẫn dắt được quốc gia dân tộc đồng bào tới bến tự do và hạnh phúc. Không ai có thể cho cái mình không có. Không thực tu làm sao có tuệ giác, không có tuệ giác chẳng khác nào người mù bẩm sinh làm sao dẫn đường cho thiên hạ? Lịch sử như đã tóm lược chứng minh cho cái thấy này. Thế nên theo con, vấn đề là mỗi Phật tử dù xuất gia hay cư sĩ phải tự hỏi, tự soi gương xem mình đang đứng đâu trong Ngũ giới, Tứ diệu đế và Bát chánh đạo? Ta đã thực sự có được tình thương và trí tuệ hay chưa? Chỉ khi nào có kết quả tích cực (+) cho những câu hỏi ấy thì mới dám nói tới việc bố thí. Bằng không thì bố thí cái gì? Có chăng là gây thêm vô minh và thù hận mà thôi.

Ai có thể tưởng tượng được một người nhân danh Phật tử lại đi kêu gọi hận thù bao giờ. Hãy lấy Đức Dalai Lama làm gương. Có bao giờ ngài buông một tiếng có tính thù hằn lãnh đạo nhà nước Trung Hoa không, mặc dù đất nước của ngài đang bị đô hộ bởi người Tàu. Ai có thể tưởng tượng được một người nhân danh Phật tử mà lên tiếng mạt sát kẻ tu hành là “ma tăng” không? Ai có thể tưởng tượng một ông thầy tu lại du dạ lên án một ông thầy tu khác không? Trong khi có không ít người không dám nhận mình là Phật tử mà vẫn tôn trọng, thương kính kẻ hành hạ tù đày mình chỉ vì khác biệt chính kiến hay có cách yêu nước không giống đảng cầm quyền. Hoặc chưa làm được như thế nhưng họ cũng đang trên đường thực tập để được như thế, và ít ra họ cũng không hận thù người muốn loại trừ họ. Vậy thì ai đáng cho mình học đây? Chỉ có tình thương mới có thể chuyển hóa được hận thù. Đức Thế Tôn đã dạy như vậy! Là con Phật cớ sao ta lại làm ngược giáo lý của Ngài? Xứng đáng chỉ có tình thương mà thôi. Con nghĩ đó là mục đích thứ nhứt, ưu tiên một cho cuộc chấn hưng hôm nay.

Kính thưa chư tôn Đức, thưa quý đạo hữu và chư vị quan tâm,

Tâm thư Hòa thượng Viên Định có nói tới một trong những mục đích chánh của Giáo Hội là: “tiến hành công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” không chỉ Phật tử mà toàn dân dù là Cộng sản, Cao Đài, Thiên Chúa, Hoà Hảo, Tin Lành, Thờ Mẫu, Thờ cúng ông bà, … mỗi người một cách, tất cả đều mong muốn như thế. Nhưng là Phật tử phải có cách của người Phật tử. Cách đó chư tổ đã vạch sẵn cho mình hơn cả ngàn năm qua như bài học lịch sử dẫn thượng. Ở đây con xin tái xác định: là người tu, là con Phật (thực tu thực học) chúng ta không thể nói và làm theo thế tục được. Ta không thể biến giáo đoàn thành đảng hoạt động chính trị, hoặc biện luận theo kiểu “thái độ chính trị” như ai đó từng tuyên bố được. Người đời đi với Bụt họ mặc áo cà sa, đi với Ma họ mặc áo giấy, nhưng người tu không thể như thế được. Theo Bụt mặc áo casa của Bụt đã đành, nhưng gặp ma chẳng lẽ ta thay casa mặc áo của Ma sao? Vậy ta theo Ma hay theo Bụt? Không, mục đích, sứ mạng của Phật tử là phải chuyển hóa Ma thành Bụt, nên bất cứ lúc nào cũng không thể cho phép mình rời chiếc áo giải thoát ấy. Nghĩa là: tự do, dân chủ, và nhân quyền chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng tình thương và trí tuệ. Nếu không, mọi tuyên bố tốt đẹp ngôn từ hoa mỹ nhân danh tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là tấm màn che đậy cho tham vọng quyền bính chính trị và tâm linh mà thôi.

38 năm qua, ta làm được gì cho mục tiêu : “tiến hành công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” này? Có phải là con số KHÔNG to tướng không? Trong khi đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, chẳng những ngoài xã hội thôi mà còn lan cả trong thiền môn, miếu đền văn hóa nữa. Xin đừng đổ tội và lên án cho phe này phái kia mà phải can đảm nhận chân sự thật và cất bước lên đường bằng gói hành trang tình thương và trí tuệ. 

Trong nước, người trẻ năng động đầy nhiệt huyết nhưng lại không có một hướng đi, khủng hoảng niềm tin và lý tưởng. Ngoài nước du học sinh bơ vơ không nơi nương tựa tâm linh, rất muốn đến chùa nhưng lại ngại gặp rắc rối chính trị cho bản thân và gia đình bên nhà. Thế là trước lúc ra đi con là Phật tử, là con của gia đình theo Phật, nhưng ra khỏi nước lại cải đạo theo Tin Lành hoặc Công giáo (tùy theo quốc gia), cha mẹ trong nước khóc ròng. Trong khi họ sẽ là những người chủ tương lai của đất nước, là những Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,… nếu được chư Tôn Thiền Đức quan tâm dạy dỗ trao truyền đạo tỉnh thức.

Cho nên, theo con mục đích thứ hai là: Các Giáo Hội phải đặt trọng tâm vào giáo dục, trao tuyền hai cái tinh hoa hoa vĩnh cửu ấy cho thế hệ trẻ. Hãy lên đường và nguyện suốt đời làm người gieo hạt hiểu biết (trí tuệ) và thương yêu (từ bi) trên đất tâm của ta (tự) và người (tha). Hãy hành theo cái hạnh của chư vị thiền sư Vạn Hạnh và Ngô Chân Lưu thời trước. Là đệ tử cửa KHÔNG thì không có lý gì ta lại rơi vào thế giới lưỡng nguyên: tự/tha, ta/người, của ta/của người. Với tâm không phân biệt con cúi đầu ngưỡng mong chư tôn thiền đức quan tâm tới giới trẻ, đào tạo ra một thế hệ mới làm nền tảng cho văn hiến nước nhà như chư tổ đã làm trong lịch sử. Hãy là Vạn Hạnh, Ngô Chân Lưu, Phù Vân, Giác Hoàng thời đại để sản sinh ra những Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, … của thế kỷ thứ 21. 

Khải bạch chư Tôn Thiền Đức,

Kính thưa quý Đạo hữu, và quý vị quan tâm,

Cạn lời nhưng không cạn ý, con không dám làm mất nhiều thì giờ quý báu của chư vị, nên xin tạm dừng nơi đây. Nếu được chư vị quan tâm yêu cầu, lần tới con sẽ đi vào chi tiết cụ thể cho từng mục tiêu với kế sách khả thi khế hợp với hoàn cảnh và năng lực hiện có của Giáo hội. 

Nam mô Đức Bồ tát Avalokitesvara!

hta.

 

Các tin khác

Tường trình về những đàn áp bách hại của nhà cầm quyền CSVN đối với Phật giáo

Kính gửi Quý Phái Đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có một Giáo Hội duy nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được công luận gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do nhà nước dựng lên năm 1981, Giáo Hội nầy sinh hoạt theo đường hướng chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Truyền Thống lâu đời ở Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố tiêu diệt gần hết!

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gặp gỡ HĐLT Việt Nam

Sáng 18.9.2019, phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Ngày Vận động Cho Việt Nam 2019

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực phối hợp nhằm đánh động sự chú ý về tình hình tự do và nhân quyền […]

Bản Tin Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao cấp Cục Dân Chủ -Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với HĐLTVN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019. Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: - Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. - Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. - Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. - Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius.

Thư Xác Minh TT. Thích Huyền Châu không tham gia và cũng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt

Vì để góp phần minh bạch cho những sinh hoạt Phật sự khác, do đó hôm nay chúng con viết THƯ XÁC MINH này để khẳng định rằng: TT. Thích Huyền Châu, Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trú xứ tại 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA không có tham gia và cũng không liên quan đến tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt.

Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư

Sáng ngày 9/11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở thờ tự tăng lập này để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cưỡng chế Chùa An Cư theo Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất tại Đà Nẵng

Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.

Đoàn công tác của VP Tự do Tôn giáo quốc tế, thuộc Cục Dân chủ – Nhân quyền Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Lúc 14g ngày 05/11/2018, tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) đã có buổi tiếp xúc với Đoàn công tác của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế,thuộc Cục Dân chủ - Nhân quyền - Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn gồm có ông Khashayar M Ghashghai - Phó Giám đốc DRL/IRF, bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á, DRL/IRF và bà Pamela Pontius, Viên chức Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM.

Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 1:30 PM, ngày 19 tháng 3 năm 2018, các viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đã đến Chùa Giác Hoa, 15/7 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Công an tấn công ngăn chặn Hòa thượng Thích Không Tánh

Sáng nay, ngày 10.12.2017 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ nhà thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai, có mời Hòa Thượng Thích Không Tánh tham dự lễ Bổn Mạng Giao Xứ Thọ Hòa. Hòa Thượng vừa ra khỏi cổng chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh thì bị lực lượng công an khoảng hơn 10 người mặc thường phục xấn lại xô đẩy, ngăn cản Hòa thượng một cách hung bạo.

Đơn Kháng Án – Phản đối quyết định bất công của Tòa án huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thầy Đạt đã di chúc lại chuyển sở hữu đất đai và ngôi Tịnh thất Đạt Quang lại cho Tôi là hoàn toàn hợp Đạo và hợp pháp. Việc Ủy ban Nhân dân xã Bàu Lâm không công nhận bản di chúc của Thầy Thích Thiện Đạt và Tòa án huyên Xuyên Mộc ra quyết định đòi lại quyền sở hữu hợp pháp của Tôi với ngôi Tịnh thất Đạt Quang là hoàn toàn trái pháp luật, đi ngược lại tinh thần tự do tôn giáo trong các văn bản hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tiếp phái đoàn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017, tại chùa Giác Hoa , 15/7 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài gòn, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền; cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn; ông Daniel W Wright, trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đến thăm HT. Thích Không Tánh

Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có: ông David Saperstein - Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bà Pamela Pontius - Viên chức Chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và ông Trần Hoa - Trợ lý Chính trị đến chùa Giác Hoa thăm Hòa thượng Thích Không Tánh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Hội Nghị và Khóa Tu Mùa Đông

Lịch sử không là một chớp mắt, Phật sự cũng không phải một sớm một chiều. Sức người có hạn, mà công việc thì lại vô hạn vô biên; bằng tất cả khả năng có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nguyện cống hiến tâm lực, nguyện lực và hạnh lực của mình cho đại sự, còn vấn đề thành tựu lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn tùy thuộc rất nhiều vào nổ lực chung của nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân và những yếu tố lịch sử mang tính đa diện...”

Viên chức chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm HT. Thích Không Tánh

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về vụ việc của Chùa Liên Trì cũng như các tổ chức tôn giáo khác tại khu vực tái phát triển Thủ Thiêm hiện đang gặp những thách thức tương tự. Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến khích Hòa thượng và các đại diện khác của Cộng đồng Phật giáo tại Thủ Thiêm tiếp tục phản ánh quan ngại trực tiếp với các quan chức Việt Nam.

Đại bi kịch Việt Nam

ó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị.

Tân Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đến chùa Giác Hoa thăm HT. Thích Không Tánh

Trong buổi thăm viếng của bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại chùa Giác Hoa, ngoài HT. Thích Không Tánh còn có các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn cùng đón tiếp, thăm hỏi và trao đổi nhiều vấn đề về chùa Liên Trì, về tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Nhân quyền Việt Nam. Thời gian tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi bà Tổng Lãnh Sự ra về, phái đoàn được chụp ảnh lưu niệm.

Kháng thư của các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập về việc phá hủy Chùa Liên Trì

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry quan tâm Chùa Liên Trì

Trong quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa viết thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo những tranh chấp ngày càng gia tăng của chùa Liên Trì tại Việt Nam, và kêu gọi Ông Ngọai Trưởng gởi một thông điệp buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam hãy lắng nghe ý nguyện của người dân. Trong nhiều năm, chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường tìm cách cưỡng chế phong tỏa ngôi chùa Phật Giáo này,ngược lại với ý nguyện của người dân, một hành động mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn luôn lên án với hy vọng gây được sự chú ý về vấn đề này nhằm bảo vệ ngôi chùa.

Chùa Liên Trì như “cá nằm trên thớt”

Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. Đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. Mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.