Tiếng Việt  |  English

Tâm Thư của Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Vạn Hạnh


ảnh sưu tầm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI – HOA KỲ

TỔNG VỤ THANH NIÊN – GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPTVN-Hoa Kỳ

Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Vạn Hạnh

Kính gửi:

1/-Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh  Niên  kiêm Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ,

2/-Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS GĐPTVN tại Hoa kỳ.

Đồng kính gửi: Quý Thành viên Liên Đoàn CHT & ĐS GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

TÂM  THƯ

Nhận định rằng:

Giáo Hội PGVNTN là Giáo Hội truyền thừa theo lịch sử. Hiện nay, cơ chế tổ chức nhân sự của Giáo Hội đang bị lũng đoạn, tạo nên sự xáo trộn vô cùng lớn lao trong nội bộ của Tổ chức, gây hoang mang và làm mất niềm tin đối với Phật tử trong nước cũng như ngoài nước.

Từ  nhận định trên,

Nay, Đoàn CHT & ĐS GĐPT Vạn Hạnh, Quyết định:

I/- Tạm thời tách rời khỏi Liên Đoàn hiện nay để được thanh tịnh cùng nhau sách tấn tu học, và sinh hoạt độc lập kể từ ngày ký Tâm Thư.

II/- Khẳng định quyết tâm trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thừa theo lịch sử. 

Làm tại chùa Điều Ngự, ngày 12 tháng 01 năm 2014

Đồng ký tên,

Đoàn CHT&ĐS GĐPT Vạn Hạnh

Các tin khác

Quyết định bổ nhiệm BHDTƯ GĐPTVN trực thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN

Nay chuẩn y Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam và Đại diện BHD.TƯ tại các Miền trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVN - Nhiệm kỳ 2014 – 2016 với thành phần như sau:

Lễ thọ cấp Dũng, tân thăng cấp Tấn và trình diện BHD.TƯ GĐPTVN

Vào lúc 06g30 ngày 29/6/2014 (03/6/AL), tại Chánh diện Tổ Đình ThậpTháp, Bình Định, toàn thể Huynh trưởng về dự lễ đã chỉnh tề đội ngũ. Ba hồi chuông trống Bát nhã và hương đăng cung đón chư tôn Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quan lâm Đạo tràng, niệm hương đảnh lễ Phật.

Thư từ nhiệm của Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn GĐPG Miền Quảng Đức

Qua một số việc làm trước đây của anh Cầu đã làm cho đa số Huynh trưởng các Tỉnh không nhất trí nên đã dẫn đến hoàng loạt anh em từ nhiệm, mà cụ thể là anh HỒ ĐỦ Ủy viên Nội vụ Trung ương kiêm TB Hướng dẫn tỉnh Quảng Nam đã từ nhiệm.

Bản Nhận Định và Tuyên Bố của Cư sĩ Phật tử về hiện tình GHPGVNTN

Kể từ nay chúng tôi lui về nương tựa Tăng Đoàn PGVNTN để gìn giữ đạo hạnh tu tập và sẽ chỉ hướng về VIỆN TĂNG THỐNG và VIỆN HÓA ĐẠO khi Giáo Hội đã được phục hoạt đúng nghĩa theo Hiến Chương 1964 có sửa đổi năm 1973.