Tiếng Việt  |  English

Thông Điệp cầu nguyện toàn vẹn lãnh thổ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống


Ảnh sưu tầm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

THÔNG ĐIỆP
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
gửi Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á,
và Vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn Trưởng lão,
Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý vị Nhân sĩ quốc tế,
quý vị Thiện tri thức, Cư sĩ, đồng bào các giới trong và ngoài nước,

Xin hãy cùng nhau thành tâm nguyện cầu cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam để mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam sau những thập kỷ dài chiến tranh và tranh chấp ý thức hệ khiến nhân dân không được no ấm, hạnh phúc.

Thế giới ngày nay như ngôi nhà lửa vì nạn cuồng tín, bạo động và khủng bố có tính quốc tế. Làm sao dập tắt lửa ? Không thể nào trông cậy vào kẻ đốt nhà đi chữa lửa. Chỉ có Con Người Ý thức mới làm được việc này, những người đã dập tắt ngọn lửa tham, sân, si trong lòng mình mới đem lại an lạc cho kẻ khác và thế giới. Cách đây gần ba nghìn năm, Đức Phật đã trao tặng nhân loại nguyên lý sống khoan dung và trí tuệ, để con người có thể thoát ly mọi hoàn cảnh khổ đau, vô minh và bất bình đẳng xã hội, bước lên chân trời Giải thoát, Giác ngộ.

Đây chính là hành trình thể hiện nguyên lý ấy của người theo đạo Phật Việt Nam suốt trên Hai Nghìn Năm qua. Hành trình ấy ghi đậm vào lịch sử Việt Nam. Một lịch sử Phật giáo đồng hành cùng chúng sinh để cứu khổ và giác ngộ. Một lịch sử Phật giáo đồng hành cùng dân tộc để bảo vệ chủ quyền và hoàn mãn văn hiến. Đấy là thể thống nhất của Đạo Phật Việt trong tinh thần Bất Nhị và tính Tương duyên Tương sinh.

Người Phật tử Việt Nam đã biết thánh hóa cái chết bằng sự hóa thân vào Sự Sống để tôn trọng và bảo vệ Con Người, thăng hoa Con Người lên chân trời Trí Tuệ.

Dưới thời ngoại thuộc, Phật giáo đã hoàn tất công cuộc Chấn hưng khởi từ những năm 20 thế kỷ trước, bằng cuộc Xuống Đường không tiền khoáng hậu năm 1963, thế kỷ XX, để chấm dứt thời kỳ ngoại thuộc biến một tôn giáo dân tộc thành hội đoàn tư hữu, biến đạo lý truyền thống thành ý lực ngoại bang. Từ Tăng Ni đến Phật tử, không riêng ai, mà người người lớp lớp đã đem hết tâm lực, ý chí, máu xương với tinh thần bất bạo động và vô úy để bảo vệ tự do tín ngưỡng là quyền tối thượng của mọi người, đồng thời xóa bỏ nạn kỳ thị tôn giáo và bất bình đẳng xã hội.

Tiếc thay một chế độ ngoại thuộc khác lại đến vào năm 1975, làm cho sự phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị ngưng trệ cho đến hôm nay. Chế độ này cản ngăn Giáo hội và chư Tăng Ni, Phật tử tham dự tái thiết Việt Nam sau ngày chiến tranh chấm dứt trên các lĩnh vực tâm linh, văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện xã hội, nhân quyền. Cùng với chính sách độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản, hậu quả của sự ngăn cản này làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam phải sống trong đói nghèo, mất tự do và không sao phát triển. Việc thấy rõ qua bản Báo cáo năm nay của LHQ về sự Phát triển con người trong thế giới : sau 36 năm chấm dứt chiến tranh, Việt Nam vẫn còn đứng hàng thứ 128 trên 187 quốc gia !

Một việc khác không thể không nói là hiểm họa xâm lấn của Trung quốc trên đất và biển, đảo, đang làm xao động nhân tâm và lo lắng cho toàn thể nhân dân nước Việt mấy năm qua.

Hơn ai hết, người Phật tử Việt Nam đã có kinh nghiệm và đóng góp trong việc bảo vệ chủ quyền, mà tấm gương của Vua Trần Nhân Tông còn soi mãi nơi đáy lòng người Phật tử. Ngài cũng chính là Đại-Thánh Trần-Triều Trúc-Lâm Đầu- Đà Tịnh-Huệ Giác-Hoàng Điều-Ngự Tổ Phật của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, với sinh thức Sống Đạo giữa Đời (Cư trần lạc đạo). Yên xong việc nước Ngài vào núi Yên Tử đi tu. Việc xuất gia của Ngài đã được Hải Lượng Đại thiền sư ở thế kỷ XVIII đánh giá rằng :

“Đức Ngài lúc bấy giờ biết xem thiên hạ là công, trong nước vô sự, nhưng ở phía bắc vẫn có nước láng giềng mạnh mẽ chưa được an tâm. Cái ấy không tiện nói rõ, sợ người ta dao động. Cho nên nhắm được ngọn núi Yên Tử là núi cao nhất, phía đông nhìn về Yên Quảng, phía bắc liếc sang hai tỉnh Lạng, dựng lên ngôi chùa, thường thường dạo chơi xem động tĩnh, cốt để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm, thật là một vị vô lượng Đại Thế Chí Bồ Tát”.

Tấm lòng người xưa lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là như thế. Ngày nay chúng ta phải làm gì để không hổ với tiền nhân, không đi ngược với nền Giáo lý Cứu khổ và Giác ngộ ? Đây là sự vấn tâm cho mỗi người con Phật và đồng bào Việt Nam.

Với quý vị nhân sĩ quốc tế hiện diện trong lễ Cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mong mỏi quý vị góp lời cầu nguyện với chúng tôi để nhân loại được chung sống trong hòa bình, Đông Nam Á thoát ly các ảnh hưởng tranh giành làm mất an ninh, và Việt Nam mau chóng bước lên con đường dân chủ sánh cùng các nước văn minh trên thế giới. Lời cầu nguyện của quý vị là năng lượng từ bi giúp cho người dân Việt chúng tôi mau chóng thoát khỏi ách độc tài như nhân dân các nước Trung Đông vừa thực hiện.

NAM MÔ KIM CANG BẤT HOẠI PHẬT

Thanh Minh Thiền viện, ngày 19.11.2011

Đệ Ngũ Tăng Thống
GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

 

Các tin khác

Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2565 của Trưởng Lão Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch: - Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni. - Cùng toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày Đại Lễ Phật Đản, ngày trần gian chào đón Đức từ phụ cứu độ chúng sanh thoát vòng khổ lụy. Nhân ngày vui này, thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi trân trọng kính gửi đến chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất,..

Giáo Chỉ Tấn Phong Giáo Phẩm Hòa Thượng Thích Viên Hải

 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH VP: Chùa Kim Quang, 18 Duy Tân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.  Phật lịch 2564                                                  […]

Thông Điệp Phật Đản PL.2564 của Đức Trưởng Lão Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Cùng toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Đông tàn, Xuân qua, bốn mùa tuần hoàn theo định luật của vũ trụ, Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vésakha Ấn Độ, ngày Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2564, lại đến với tất cả người con Phật chúng ta. Nhân dịp này, thay mặt Chư tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành, tôi trân trọng kính gửi đến Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả đồng bào Phật tử trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong niềm tin hân hoan đón mừng Khánh đản của đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL.2563 Của Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn Đại đức, Thưa toàn thể đồng bào Phật tử, Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vésakha Ấn Độ, nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch, ngày Đức Phật Đản sanh, lần thứ 2.563. Nhân dịp này, thay mặt Chư tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành, tôi trân trọng kính gởi đến Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN gửi thư tán dương Đại Hội Thường Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ

Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN Kính gửi: Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ. Thưa Chư Liệt Vị, được biết Chư Tôn Hòa Thượng , Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào ngày 20 tháng 10 năm 2018, tại thành phố San Jose, California.

Thông Điệp Phật Đản PL.2562 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Có thể nói Mùa Phật Đản năm nay lại về trên quê hương Việt Nam trong khung cảnh đầy nhiểu nhương bất an đến từ “giặc nội xâm”, đến từ nạn đế quốc đỏ phương Bắc. … Đời sống bình nhật của người dân bị chính trị hóa quá ư gian trá, thiển cận. Nói sao cho cùng, viết sao cho cạn?

Thông điệp Phật Đản PL. 2561 của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thay mặt Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin khẩn thiết kêu gọi mọi người dân Việt Nam không phân biệt chính kiến, đảng phái, tôn giáo, các hội đoàn, các thân hào nhân sĩ trong và ngoài nước, tất cả người Việt chúng ta hãy vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc và ...

Thông điệp Phật đản PL.2560 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Tăng Đoàn GHPGVNTN, xin chân thành kêu gọi những nhà hữu tâm, hữu trách hãy vì vận nước an nguy mà gác bỏ quá khứ, gác bỏ những quan điểm, những lập trường, những quyền và lợi ích cục bộ của đảng phái, của hội đoàn, của tổ chức và cá nhân mình; để chung sức, chung lòng, cùng nhau giải cứu những khủng hoảng trước mắt của đất nước, khủng hoảng về đạo đức xã hội và học đường, khủng hoảng về môi trường và biến đổi khí hậu, khủng hoảng về tình tự dân tộc,...

Giáo Chỉ của Đức Thượng thủ TĐGHPGVNTN

Cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành, và Trưởng Ban Điều Hành các Miền, Tỉnh, Thành Tăng Đoàn GHPGVNTN, đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ II (2016 – 2020)

Thư thành kính phân ưu đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

Sự ra về của Đức Đại Lão Thượng Thủ lúc này là một mất mát vô cùng lớn lao cho thất chúng đệ tử Phật trong và ngoài nước! Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Tăng Ni tín đồ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong và ngoài nước, thành kính phân ưu và cùng chia sẻ sự mất mát lớn lao của chúng ta.

Thông điệp Phật đản PL. 2559 của đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão TĐGHPGVNTN, tôi trân trọng kính gửi đến chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và Dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Tâm Thư của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Xin cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh tổ tiên dân tộc, các Thánh tử đạo phù hộ cho mọi người dân Việt Nam hiện đang ở khắp mọi phương trời ôm chầm lấy nhau trong hơi ấm của tình tự dân tộc, trút bỏ mọi hận thù do ngộ nhận và cố chấp, để cùng nhau quây quần trước đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đốt nén hương lòng dâng lên với lời thệ...

Thông điệp Xuân Ất Mùi – 2015 của đức Thượng thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Trước thềm năm mới Ất Mùi, 2015, chúng tôi xin thay mặt Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thành kính gửi đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý vị thiện tri thức, cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước, lời cầu chúc đầu năm mới an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường, vượt qua mọi khó khăn để thành tựu sứ mệnh Hoằng dương Chánh pháp, bảo vệ Tổ quốc, chống ngoại xâm, phụng sự dân tộc.

Thư vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh của TĐGHPGVNTN

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Việt Nam. Thành kính vấn an sức khỏe, Nguyện cầu Tam Bảo gia trì Pháp lực Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm bình phục.

Thông bạch Phật đản PL. 2558 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nguyện cầu đất nước sớm có tự do dân chủ, nhân quyền, nhân dân được an cư lạc nghiệp, cảnh lầm than đói nghèo, tù tội được xóa bỏ. Triệu người như một kề vai góp sức chống ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải để không thẹn với tiền nhân đã khổ công gầy dựng.

Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Kính bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, – Thưa quý Thiện tri thức, cùng đồng bào, Phật tử các giới trong và ngoài nước.                 Như quý vị đã biết, thời gian qua, GHPGVNTN đã bị biến tướng, […]

Tăng đoàn PGVNTN quốc nội kính thư đến Trưởng lão HT. Thích Tâm Châu

Vì hoàn cảnh hiện nay, chỉ có chư Tăng trong và ngoài nước cùng nhau “hợp quần gây sức mạnh” thật tâm đoàn kết hòa hợp bên nhau mới mong góp phần giải trừ được quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Chúng con xin y giáo phụng hành.

HT. trưởng lão Thích Tâm Châu nhận lời chứng minh đạo sư Tăng đoàn PGVNTN hải ngoại

Với bản-hoài, tận tâm phụng sự Phật-pháp, phục-vụ chúng sinh, cầu nguyện, đất nước Việt-Nam được toàn vẹn, phú cường, Phật-giáo Việt-Nam được phục-hưng lâu dài. Không vì lợi danh, tranh chấp, chỉ vì đạo-tình với tình thương vô úy, tự coi như ông lính già chữa cháy, chúng tôi hoan-hỷ nhận lĩnh ngôi vị lãnh-đạo tinh-thần Chứng Minh Đạo-Sư Tăng Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại.

Nhiệm vụ và quyền hạn của đức Tăng Thống đối với Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo

“Nhiệm vụ Đức Tăng Thống”, Điều thứ 11 không có điều khoản nào cho thấy Đức Tăng Thống có quyền ban hành bất cứ giáo chỉ hay quyết định cất chức, loại bỏ, tẫn xuất thành viên nào của Giáo Hội.

Giáo chỉ số 10 của đức Đệ ngũ Tăng Thống – Thích Quảng Độ

Căn cứ vào tiến trình dân chủ hóa Đất Nước và những diễn biến của Thế Giới cũng như trong Khu Vực, Giáo Hội cần có những đáp ứng kịp thời để đồng hành cùng Dân Tộc...