Tiếng Việt  |  English

Video

12-11-2013

Đại sứ Mỹ gặp Hòa Thượng Quảng Độ và BS Nguyễn Đan Quế

HT. Thích Quảng Độ

Loading the player...Video khác