Tiếng Việt  |  English

Video

15-05-2017

Tăng Đoàn thăm viếng, biếu quà bệnh nhân phong cùi tại Quy Nhơn

HT.Thích Không Tánh

Loading the player...Video khác